ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τη νέα διαδικασία ελέγχων σε επιχειρήσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την έντονη ανησυχία τους για τη νέα διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων των επιχειρήσεων που εισηγείται το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εκφράζουν περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οπως εκτιμούν, το σχετικό σχέδιο νόμου μετατρέπει τους ελεγκτές σε... συμβούλους επιχειρήσεων, προτάσσοντας ως γενικό κανόνα τη διάθεση εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης έναντι της επιβολής των κυρώσεων που ορίζει ο νόμος.

Το σχέδιο νόμου «για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία της αγοράς προϊόντων» αφορά σε όλο το εύρος των ελέγχων δραστηριοτήτων και προϊόντων. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι:

– Οι ελεγκτές οφείλουν να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων και «πρωτίστως, να προτάσσουν την παροχή κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και πληροφόρησης για τη συμμόρφωση (...) πριν την επιβολή μέτρων και κυρώσεων».

– Σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις τις νομοθεσίας, οι ελεγκτές πρέπει να επιλέγουν «το λιγότερο επαχθές μέτρο έτσι ώστε να μη βλάπτεται υπέρμετρα η ανάπτυξη της δραστηριότητας».

– Οι ανώνυμες καταγγελίες «μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, χωρίς να απαιτείται άμεσος επιτόπιος έλεγχος». Στις δε επώνυμες θα πρέπει να εξετάζεται η αξιοπιστία του προσώπου που καταγγέλλει.

– Πριν από τον έλεγχο οι Αρχές θα πρέπει να αποστέλλουν αντίγραφο της απόφασης διενέργειας ελέγχου... στον ελεγχόμενο (υπό την προϋπόθεση ότι δεν ματαιώνεται έτσι ο σκοπός του ελέγχου).

– Ο ελεγκτής μετά το πέρας του ελέγχου ενημερώνει για τα ευρήματά του τον ελεγχόμενο και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμόρφωσή του, μετατρέπεται δηλαδή... σε σύμβουλο της επιχείρησης.

– Ο έλεγχος «δεν θα πρέπει να παρακωλύει ή να επιδρά στη συνήθη λειτουργία του ελεγχόμενου φορέα».

– Αν η παράβαση δεν δημιουργεί κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και στο περιβάλλον, ο ελεγκτής μπορεί απλά «να παράσχει προφορικές κατευθυντήριες γραμμές».

– Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για δημοσιότητα. Αντίθετα, ο ελεγκτής προειδοποιείται ότι πρέπει «να σέβεται το έννομο συμφέρον και τη φήμη των ελεγχόμενων». Με τον τρόπο αυτό, ο παραβάτης εξασφαλίζει ότι δεν θα μάθει κανείς για τις παρανομίες του (αντί να δημοσιοποιούνται προς παραδειγματισμό και ενημέρωση του κοινού).

«Ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου διαπνέονται από την παράξενη αντίληψη ότι η τήρηση της νομιμότητας και μάλιστα σε απολύτως κρίσιμα πεδία, όπως η ασφάλεια, η υγεία και το περιβάλλον έχει αρνητικές επιπτώσεις στην “ανάπτυξη των δραστηριοτήτων”. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη γι’ αυτό: δεν υπάρχει τίποτα πιο βλαπτικό για την οικονομική δραστηριότητα και τον ανταγωνισμό από την ανοχή στην παρανομία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η WWF. Οπως επισημαίνει η οργάνωση, το σχέδιο νόμου βασίζεται στην πληροφόρηση του ελεγχόμενου και στη συμφωνία με αυτόν, αντί για την επιβολή του νόμου.

«Το σχέδιο νόμου διαμορφώνει ένα στρεβλό σύστημα που αποδυναμώνει, αντί να ενισχύει τον έλεγχο, αγνοώντας παντελώς τις όποιες πρόσφατες, θετικές, νομοθετικές ρυθμίσεις ιδιαίτερα στον τομέα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που η νομοθεσία η οποία τις διέπει βασίζεται πάνω σε κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρει το Παρατηρητήριο πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ