ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη πρώτη για την κινητικότητα στο Δημόσιο

ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αιτήσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας μπορούν να υποβάλουν από σήμερα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να μεταταχθούν στις συνολικά 456 θέσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κινητικότητας.

Οι θέσεις αφορούν σε υπουργεία αλλά και στο ΑΣΕΠ και έχουν ως εξής: Υπ. Υγείας 63 μετατάξεις, υπ. Ψηφιακής Πολιτικής 108 μετατάξεις, υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 98 μετατάξεις, υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 15 μετατάξεις, υπ. Υποδομών & Μεταφορών 41 μετατάξεις, υπ. Δικαιοσύνης 44 μετατάξεις, υπ. Τουρισμού 58 μετατάξεις και ΑΣΕΠ 29 μετατάξεις.

Tο σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα /σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου – Απογραφή (http://apografi.gov.gr/) στην ηλεκτρονική διαδρομή: apografi.gov.gr –» Ε.Σ.Κ Κινητικότητα» –» 1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017 του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (apografi.gov.gr/index.php/esk/mobility-1-2017.html). Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι εγκριθείσες από την Επιτροπή θέσεις αποσπάσεων οι οποίες αφορούν 52 αποσπάσεις στο υπουργείο Υγείας, 43 αποσπάσεις στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 20 αποσπάσεις στο Αγροτικής Ανάπτυξης, 69 αποσπάσεις στο υπουργείο Μεταφορών και 163 αποσπάσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους από τον φορέα υποδοχής και στη συνέχεια θα υλοποιηθούν οι μετατάξεις.

Το θέμα της κινητικότητας τέθηκε «επί τάπητος» κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας, δεδομένου ότι έχει υπάρξει μικρή παρέκκλιση από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, με αποτέλεσμα οι πρώτες μετατάξεις - αποσπάσεις στο πλαίσιο του 1ου κύκλου κινητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη να τοποθετούνται στα μέσα Ιανουαρίου του 2018.

Σημειωτέον, ότι στον 1ο κύκλο συμμετέχουν μόνο οι φορείς που έχουν καταρτίσει ψηφιακά οργανογράμματα, περιγράμματα θέσεων, αλλά και έκθεση αναγκαιότητας των αιτούμενων μετατάξεων - αποσπάσεων. Οσοι φορείς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αποκλείονται από την κινητικότητα μέχρι να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ