Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 23-XI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ: Παρίσιοι, 22.- Μεταξύ των ενταύθα ρωσσικών κύκλων εκυκλοφόρησεν ευρέως η φήμη ότι ο Μπουχάριν ετυφεκίσθη άνευ δίκης εις Μόσχαν, κατόπιν διαταγής του Στάλιν, διότι ηρνήθη να προβή εις αποκαλύψεις αναφορικώς προς την συνωμοσίαν κατά της ασφαλείας του Κράτους. [ΣΗΜ. «Φ»: Ο Νικολάι Μπουχάριν εξετελέσθη στις 15 Μαρτίου 1938. Διεκρίθη ως χαμαιλέων. Υποστήριξε τον Λένιν, μετά τον Τρότσκι, μετά τον Στάλιν και τέλος την εσωκομματική αντιπολίτευση, και στη δεκαετία του ’70 αποτελούσε πρότυπο ενίων διανοουμένων προσκειμένων στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Στη φωτογραφία, δίπλα στον Στάλιν την εποχή που τον υποστήριζε.]

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΠPOANAΓΓΕΛΛEI ΠΟΛΕΜΟΝ: Παρίσιοι, 22.- Ο πολύκροτος λόγος τον οποίον εξεφώνησεν χθες εις Αουζμπουργκ [πατρίδα του Μπρεχτ] ο καγκελλάριος Χίτλερ θεωρείται ως αποδίδων το αποτέλεσμα των συνομιλιών μετά του [αντιπροέδρου της βρετανικής κυβερνήσεως] λόρδου Χάλιφαξ, το οποίον ως προκύπτει εκ του λόγου δεν υπήρξεν όσον ηλπίζετο καρποφόρον, δεδομένου ότι ο καγκελλάριος Χίτλερ επανήλθε δριμύτερος επί των γερμανικών αποικιακών αξιώσεων. «Ο κόσμος θα υποχρεωθή, είπεν ο καγκελλάριος, μίαν ημέραν να λάβη υπ’ όψιν τας διεκδικήσεις μας! Δεν αμφιβάλλω ουδέ προς στιγμήν ότι αύριον οπόταν θα κατωρθώσωμεν να ανυψώσωμεν το έθνος μας εις το εσωτερικόν, θα δυνηθώμεν να εξασφαλίσωμεν εις το εξωτερικόν τα αυτά με τους άλλους λαούς ζωτικά δικαιώματα. [...].»

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ