ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aγωνία στη ΔEH για την επόμενη μέρα

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Για τη ΔΕΗ το μεγάλο ερώτημα μετά τη συμφωνία με την DGcomp για την πώληση των τριών από τις τέσσερις πιο ανταγωνιστικές της μονάδες, είναι κατά πόσον το εναπομείναν χαρτοφυλάκιο παραμένει βιώσιμο.

Σε συνδυασμό με την κακή οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης και το έντονο πρόβλημα ρευστότητας, το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας. Οι όροι που θα πλαισιώσουν τη συμφωνία και θα αποσαφηνιστούν το επόμενο διάστημα, παίζουν τον δικό τους ρόλο τόσο στο εγχείρημα της πώλησης όσο και στη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Προς το παρόν, το υπουργείο Ενέργειας κατάφερε να αποσπάσει δέσμευση της DGcomp για ελάχιστο έσοδο από την πώληση των μονάδων, κάτι που έφερε ανακούφιση στη διοίκηση της ΔΕΗ, που προσβλέπει, όπως φάνηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μανόλη Παναγιωτάκη, σε υψηλό τίμημα και παράλληλα απογοήτευση στους επενδυτές, που μόνο με ένα χαμηλό τίμημα θα μπορούσαν να σκεφτούν επένδυση στον λιγνίτη. Στο market test του Δεκεμβρίου θα βγουν οι μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης, η εν λειτουργία μονάδα της Μελίτης Ι στη Φλώρινα και η άδεια για τη Μελίτη ΙΙ. Οι τρεις εν λειτουργία μονάδες απασχολούν 1.300 εργαζόμενους. Οι μονάδες θα διατεθούν εν λειτουργία, που σημαίνει απόσχιση, καθεστώς που συμπεριλαμβάνει και τη μεταφορά του συνόλου των εργαζομένων. Ωστόσο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ (λογιστήριο, προμήθειες, υγεία κ.λπ.) που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και στις προς πώληση μονάδες και στην περίπτωση που δεν μεταφερθούν θα αποτελέσουν υπεράριθμο προσωπικό για τη ΔΕΗ. Καθοριστικό για τους επενδυτές αλλά και για τη ΔΕΗ είναι το θέμα των ορυχείων που τροφοδοτούν τις μονάδες, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα παραχωρηθούν και αυτά σε τρίτους και με ποιους όρους. Ενα θέμα που επίσης απασχόλησε τις διαπραγματεύσεις και δεν έχει γίνει γνωστό το τι συμφωνήθηκε, είναι αν οι επενδυτές θα αγοράσουν απλώς μονάδες ή ώρες λειτουργίας των μονάδων. Οι συμβάσεις των προς πώληση μονάδων με προμηθευτές και εργολάβους αποτελούν θέμα προς αποσαφήνιση, ενώ ένα από τα κρίσιμα θέματα που θα πρέπει να αποτιμηθεί το επόμενο διάστημα, είναι η επίπτωση της απώλειας περιουσιακών στοιχείων στον δανεισμό της Eπιχείρησης. Είναι πολύ πρόσφατη η περιπέτεια της ΔΕΗ για την εξασφάλιση του κοινοπρακτικού δανείου των 200 εκατ. ευρώ, λόγω της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, και οι δυσμενείς όροι με τους οποίους κατάφερε να το διασφαλίσει εξ αυτού του λόγου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ