ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν ευνοούμε ανταγωνιστές του ΟΤΕ, απαντά η ΕΕΤΤ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Απάντηση έδωσε η ΕΕΤΤ στις αιτιάσεις του ΟΤΕ σχετικά με την άσκηση παρεμβατικής πολιτικής από την πλευρά της υπέρ των ανταγωνιστών του. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), απαντώντας εμμέσως στις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΟΤΕ Μιχ. Τσαμάζ, ανέφερε ότι η ίδια «ασκεί τις ρυθμιστικές και εποπτικές της αρμοδιότητες, με συνέπεια, αμεροληψία και ακεραιότητα, τηρώντας τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες».

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους θέματα που έθιξε η διοίκηση του ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ ουσιαστική απάντηση δίνει μόνον για το θέμα των εγκρίσεων εμπορικών πακέτων της εταιρείας. Η ρυθμιστική αρχή υποστηρίζει ότι οι εγκρίσεις εμπορικών πακέτων την περίοδο Φεβρουαρίου - Οκτωβρίου 2017 ανέρχονται σε 187, και όχι σε 65 που ανέφερε ο ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ ισχυρίζεται, ακόμη, ότι τα πακέτα που δεν εγκρίθηκαν, αυτό δεν οφείλεται στην ίδια, αλλά σε αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, στα οποία προφανώς προσφεύγει η ίδια ή οι ανταγωνιστές του ΟΤΕ.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των πακέτων, η ΕΕΤΤ έριξε τις ευθύνες στον ΟΤΕ, ότι ο ίδιος καθυστερεί να φέρει τα κοστολογικά στοιχεία ελέγχου ή τις επικαιροποιήσεις τους, που κατά καιρούς ζητεί η ρυθμιστική αρχή.

Η ΕΕΤΤ υπερασπίζεται τον έλεγχο τιμών, καθώς αναφέρει ότι ο ΟΤΕ διαθέτει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. «Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. έχει οριστεί δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/007/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2017), κοινοποιηθείσας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ (δεσπόζουσα θέση) στην αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης στον τοπικό βρόχο...», αναφέρει χαρακτηριστικά. Προσθέτει, δε, ότι στην Ελλάδα, εξαιτίας της απουσίας εναλλακτικών υποδομών πρόσβασης, οι εναλλακτικοί πάροχοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη λιανική αγορά σταθερής μόνον μέσω του δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ, και συνεπώς πιθανή συμπίεση περιθωρίου θα οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από τις λιανικές αγορές επόμενου σταδίου και σε περιορισμό του ανταγωνισμού, εις βάρος των τελικών χρηστών.

Η ΕΕΤΤ, ωστόσο, δεν απαντά για τις καθυστερήσεις που κατήγγειλε ο ΟΤΕ στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς (VDSL και VDSL Vectoring), ούτε για το θέμα της αποζημίωσής της παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ