ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ και έξι συνδέσμων για ενίσχυση βιομηχανίας

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε κοινή παρέμβαση για την ενίσχυση της βιομηχανίας προχώρησαν χθες ο ΣΕΒ και έξι ακόμη βιομηχανικοί σύνδεσμοι της χώρας, κίνηση με έντονο σημειολογικό χαρακτήρα μετά τις αποσχιστικές τάσεις που εκφράστηκαν με την ίδρυση της «Ελληνικής Παραγωγής». Το βασικό αίτημα της κοινής παρέμβασης του βιομηχανικού κόσμου, με εξαίρεση τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος που δεν υπογράφει το σχετικό κείμενο, είναι η ανάδειξη ως εθνικού στόχου της αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020.

«Η υιοθέτηση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση, στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας στρατηγικής που θα υπηρετείται με τις κατάλληλες πολιτικές εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, με συμπληρωματικές δράσεις που θα εξειδικεύουν, ποσοτικοποιούν και υποστηρίζουν την πορεία σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μα κυρίως με συνέχεια και συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών», αναφέρει το σχετικό κείμενο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Επισημαίνουν ότι η οριστική και βιώσιμη έξοδος από την κρίση προϋποθέτει ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό υπόδειγμα βασισμένο στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και μεταποίησης και στην αύξηση της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Η απουσία έως σήμερα συνεκτικής βιομηχανικής πολιτικής έχει οδηγήσει σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν έχουν επιφέρει ικανοποιητικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Η αντιστροφή αυτής της κατάστασης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα με πολιτικές που θα αλλάξουν τα δεδομένα ως προς την υψηλής προστιθέμενης αξίας παραγωγή στη χώρα και κατά προέκταση την ικανότητα της χώρας να εξάγει αυτά τα προϊόντα. Μία πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις πολιτικές θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις. Ο φορείς της βιομηχανίας θέτουν τέσσερις κατευθύνσεις για την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής της βιομηχανίας:

1. Εξωστρεφής προσανατολισμός με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

2. Ταχύτερη και ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγή, στις διεργασίες και τα προϊόντα, που βελτιώνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης.

3. Επιτάχυνση νέων παραγωγικών επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία και παραγωγή προϊόντων με καινοτομία, τεχνολογία και προστιθέμενη αξία.

4. Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να βελτιωθεί η θέση σε δείκτες όπως το Doing Business (61η θέση σήμερα), WEF (87η θέση σήμερα), ΟΟΣΑ, ρυθμιστικά εμπόδια για ίδρυση επιχειρήσεων (27η θέση σήμερα στις 42 χώρες).

Οι φορείς καλούν, τέλος, την πολιτεία, όλα τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους να υιοθετήσουν και να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία, καθώς και όλους τους κλαδικούς βιομηχανικούς και μεταποιητικούς συνδέσμους να συνυπογράψουν το κοινό πλαίσιο παρέμβασης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ