ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στη δημιουργία του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ) προχωρεί το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Η κατ’ ευφημισμόν ελληνική ΝASA ιδρύεται με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ο ΕΛΔΟ θα είναι ανώνυμη εταιρεία, η λειτουργία της οποίας θα βασίζεται στον ν. 3429/2005 και συμπληρωματικά στον ν. 2190/1920, για τα θέματα που δεν ορίζονται ρητώς στον πρώτο.

Η εταιρεία θα απαλλάσσεται από τη φορολογία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 60.000 ευρώ, αλλά οι χρηματοδοτικές της ανάγκες θα αποσαφηνιστούν μόλις η διοίκησή της, η οποία θα οριστεί με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Ν. Παππά, παρουσιάσει το οργανόγραμμα του οργανισμού. Ο ΕΛΔΟ, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, θα μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες αλλά και υποκαταστήματα και να δημιουργεί κοινοπραξίες με τρίτους. Θα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αλλά μπορεί να έχει έσοδα από την εκμετάλλευση δικαιωμάτων της χώρας στο Διάστημα, έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, από δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κ.λπ. Σκοπός του ΕΛΔΟ, όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο, είναι η διαμόρφωση πρότασης για τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής της χώρας στον τομέα του Διαστήματος.

Παράλληλα όμως με τον ΕΛΔΟ θα συσταθεί, με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, και Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής (ΣΔΠ) που επίσης θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του Διαστήματος. Πρόεδρός του θα είναι ο εκάστοτε γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις θα μπορούν να τοποθετηθούν εκπρόσωποι της ΕΕΤΤ, της πανεπιστημιακής κοινότητας, της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, κ.ά.

Ακόμη στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες, ορίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης διαστημικών δραστηριοτήτων και θέματα δημιουργίας και διαχείρισης μητρώου διαστημικών αντικειμένων. Προβλέπονται μάλιστα φυλάκιση έως δύο έτη και πρόστιμα 30.000 έως 300.000 ευρώ για όσους εκπονούν διαστημικές δραστηριότητες χωρίς σχετική άδεια.

Στο σχέδιο νόμου ακόμη περιλαμβάνονται διατάξεις που επανακαθορίζουν τις αρμοδιότητες του υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και συγκεκριμένα η αρμοδιότητα χρηματοδότησης δράσεων τεχνολογιών, δικτύων κ.λπ.

Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα περιορίζεται μόνον στους φορείς του Δημοσίου, αφήνοντας τις υπόλοιπες αρμοδιότητες στον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Τέλος, στο σχέδιο νόμου τροποποιείται η δυνατότητα έκδοσης μέχρι 20 καρτοκινητών τηλεφώνων ανά πάροχο, ανά φυσικό πρόσωπο (από 5 που ήταν μέχρι σήμερα), όπως επίσης και η δημόσια κάλυψη δαπανών κατασκηνώσεων για τα τέκνα των εργαζομένων στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ