ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών για τον όμιλο MIG το 9μηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία ύψους 103,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος MIG στη διάρκεια του εννεαμήνου έναντι 113,7 εκατ. του 9μήνου 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το 9μηνο του 2017 ανήλθαν σε 841,9 εκατ. ευρώ έναντι 848,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του ομίλου. Οπως διευκρινίζει η εισηγμένη, σε χθεσινή ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο, «η σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, κατά περίπου 50%, αποτελεί την κύρια αιτία της απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων του 2017 και του 2016».

Οπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η MIG «oι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του oμίλου συνεχίζουν να βελτιώνουν στην πλειοψηφία τους τη λειτουργική αποδοτικότητά τους και να διατηρούν την ηγετική τους θέση στην ελληνική οικονομία, παρά τις προαναφερθείσες αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά». Ειδικότερα, ο όμιλος Attica είχε ενοποιημένα κέρδη ύψους 47,7 εκατ. ευρώ το φετινό εννεάμηνο έναντι 62,3 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2016. Η απόκλιση στην κερδοφορία, σημειώνει η MIG, «οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα κυρίως κατά το α΄ εξάμηνο του 2017».

Ο όμιλος Vivartia στο εννεάμηνο του 2017 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 432,9 εκατ. ευρώ έναντι 440,4 εκατ. το 9μηνο του 2016, κυρίως λόγω της αδυναμίας που παρουσίασε η αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (μείωση 7,8% της αγοράς φρέσκου γάλακτος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016). Στον αντίποδα, τόσο ο κλάδος των κατεψυγμένων όσο και ο κλάδος της εστίασης παρουσίασαν αυξημένες πωλήσεις (+0,7% και +1,7% αντιστοίχως σε σχέση με το 9μηνο του 2016).

Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία του 2016 είχε επιβαρυνθεί από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο Μαρινόπουλου.

Στον όμιλο Υγεία οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 168,4 εκατ. από 167,4 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, καταγράφοντας αύξηση 0,6%. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας υπήρξε σημαντική βελτίωση της τάξεως του 7,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (23,2 εκατ. έναντι 21,6 εκατ.), με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται στο 13,8% από 12,9% λόγω της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας και του εξορθολογισμού του κόστους. Την 21η Νοεμβρίου 2017, η εταιρεία Υγεία συμφώνησε την τροποποίηση του από 28/9/2012 κοινού ομολογιακού δανείου, ανεξόφλητου κεφαλαίου 86,6 εκατ. επιτυγχάνοντας ιδίως την παράταση της διάρκειας και τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου, βελτιώνοντας έτσι τους όρους του δανεισμού.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ