Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 4 και 5-ΧΙΙ-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΤΕΜΠΕΛΧΟΦ: Bερολίνον, 4- Ο στρατηγός Γκαίριγκ, εγκαινιάζων το νέον αεροδρόμιον του Τέμπελχοφ, εξεφώνησε λόγον εν τω οποίω ετόνισεν ότι ο νέος αεροσταθμός θ’ αποτελέση το έμβλημα υπερηφανείας διά την νέαν γερμανικήν αεροπορίαν, θα χρησιμεύση δε ταυτοχρόνως ως λαμπρά θύρα εισόδου εις το Pάιχ.

OΧΥΡΩΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ ΧΑΒΑΪ: Λονδίνον, 4.- Αγγέλλεται εκ Βασιγκτώνος ότι η αεροπορική βάση η οποία πρόκειται να εγκατασταθή υπό της Αμερικής εις τας νήσους Χαβάι θα είναι μία των μεγαλυτέρων του κόσμου. Οχυρωματικά έργα πρόκειται να εκτελεσθούν. Η φρουρά των νήσων ηυξήθη, αποτελείται δε νυν εκ δυνάμεως είκοσι χιλιάδων ανδρών.

ΔΩΡΟΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ: Εγκριθείς υπό του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου εδημοσιεύθη εις την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» νόμος περί χορηγίας δανείου εις τους πολιτικούς υπαλλήλους. Διά του δημοσιευθέντος νόμου παρέχεται την 1ην Δεκεμβρίου 1937 δάνειον ενός πλήρους μισθού εις όλους τους δημοσίους υπαλλήλους εξοφλητέον εις 60 ίσας μηνιαίας δόσεις.

ΑΤΤΙΚ ΚΑΙ ΜΠΙΑΝΚΟ: Στο επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου Καρύτση αριστοκρατικό θεατράκι Αλίκης [...] ο Αττίκ εμφανίζει τον βασιλέα του ταγκό Αργεντινόν συνθέτην Εδουάρδο Μπιάνκο με την περίφημη αργεντινή ορχήστρα του.

Ο ΠΟΥΤΣΙΝΙ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΣΙΝΙ: (Ρεκλάμα ταινίας.) «Το αθάνατο έργο του Μυρζέ Η ΜΠΟΕΜ [La vie de boeme (sic)] η χιλιοδιαβασμένη και χιλιοτραγουδισμένη Η ΜΠΟΕΜ που ενέπνευσε στον ΠΟΤΣΙΝΙ τις θείες μελωδίες του, η αιώνια ΜΠΟΕΜ ζωντανεμένη στο πανί.»

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ