ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η μεγέθυνση των ΜμΕ αποτελεί το «κλειδί» για την ανάπτυξη

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μέσα από τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περνάει η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Κι αυτό, διότι αν και συνολικά οι ΜμΕ υπέστησαν ισχυρό πλήγμα λόγω της κρίσης, οι μεγαλύτερες εξ αυτών, οι μεσαίες, με προσωπικό 50-249 άτομα, που εστίασαν στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία, όχι μόνο άντεξαν, αλλά και αναπτύχθηκαν. Απαραίτητη προϋπόθεση, βεβαίως, αποτελεί το «ξεκαθάρισμα» σε βιώσιμες και μη ΜμΕ και εν συνεχεία η αναδιάρθρωσή τους, διαδικασία η οποία αναμένεται να ενταθεί εντός του 2018, με ευρεία συμμετοχή σε αυτήν και των funds.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη «Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα», που διενήργησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε συνεργασία με την ΕΥ, το 99,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, αλλά μόλις το 3,1%, έναντι 7% στην Ευρώπη, είναι μικρές (10- 49 άτομα) και μεσαίες. Σε ποσοστό 96,9% πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προσωπικό 0-9 άτομα.

Πώς αντέδρασαν αυτές οι επιχειρήσεις στην κρίση; Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες σε συνέντευξη Τύπου του ΣΕΒ είναι ενδεικτικά του μεγάλου χάσματος ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες ΜμΕ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις αύξησαν τα περιθώρια κέρδους έως 35%, την ώρα που οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είχαν πτώση 50%. Επίσης, οι μεσαίες επιχειρήσεις πέτυχαν αύξηση κατά 40% των εξαγωγών τους, από 4 δισ. ευρώ το 2010 σε 5,6 δισ. ευρώ το 2014.

Η διαφορετική εξέλιξη των κατηγοριών ΜμΕ και η συμβολή τους στην ελληνική οικονομία είναι εμφανέστερες κατά τη σύγκριση της προστιθέμενης αξίας. Ως σύνολο, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, 17,19 δισ. ευρώ το 2014.

Η συνολική προστιθέμενη αξία των μικρών ήταν το 2014 9,65 δισ. ευρώ και των μεσαίων 8,96 δισ. ευρώ. Αν εξεταστεί η προστιθέμενη αξία ανά επιχείρηση, η παραπάνω κατάταξη αντιστρέφεται, καθώς είναι οι μεσαίες που έχουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία, 3,67 εκατ. ανά επιχείρηση, αυξημένη μάλιστα σε σύγκριση με το 2008. Η προστιθέμενη αξία μιας μικρής επιχείρησης είναι 521.000 ευρώ, ενώ μιας πολύ μικρής μόλις 26.000 ευρώ.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι οι ΜμΕ είναι υπερδανεισμένες, αυτό που προέχει είναι η αναδιάρθρωση των χρεών τους. «Τα κόκκινα δάνεια των ΜμΕ είναι τεράστια χαρτοφυλάκια και η διαχείρισή τους απαιτεί περισσότερους ανθρώπινους πόρους. Γι’ αυτό θα δούμε μεγάλα χαρτοφυλάκια να μεταβιβάζονται από τις τράπεζες σε funds και σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κυρίως το 2018 και για τα επόμενα 2-3 χρόνια», εκτίμησε ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικών συμβούλων της ΕΥ Ελλάδας.

Η ενασχόληση του ΣΕΒ με τις ΜμΕ δεν σταματά εδώ. Θα ακολουθήσει δεύτερο μέρος της μελέτης, που θα προτείνει λύσεις, και πρόκειται να παρουσιαστεί στο σχετικό συνέδριο που θα διοργανώσει ο σύνδεσμος στις 21 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα. Αλλωστε, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, αφενός οι ΜμΕ αποτελούν το 70% των μελών του συνδέσμου και αφετέρου «η οργανωτική ενδυνάμωση και παραγωγική μεγέθυνση είναι κρίσιμη προτεραιότητα για την ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».

Στην αντεπίθεση η ΕΛΛΑ - ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με δικά της γραφεία και σε λίγο με εκτελεστικό διευθυντή είναι, πλέον, η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ - ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Οι κινήσεις αυτές δεν γίνονται μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά σηματοδοτούν τη μετεξέλιξη σε επόμενη φάση σε όργανο συλλογικής εκπροσώπησης επιχειρήσεων, κυρίως του κλάδου βιομηχανιών τροφίμων και ποτών. Αν και δημοσίως δεν ομολογείται από τις επιχειρήσεις-μέλη της, τα στελέχη τους δεν παραλείπουν σε ιδιωτικές συζητήσεις να τονίζουν τη δυσαρέσκειά τους από τον τρόπο εκπροσώπησης των συμφερόντων τους από τους υφιστάμενους θεσμικούς φορείς.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ - ΔΙΚΑ ΜΑΣ, που ξεκίνησε ως μικρή κοινότητα επιχειρήσεων που ήθελαν να προωθήσουν την ελληνικότητα των προϊόντων τους, με κριτήριο ότι η βάση, η παραγωγή και η ιδιοκτησία είναι στην Ελλάδα, πλέον αριθμεί 34 μέλη, μεταξύ των οποίων ορισμένες από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο συνολικός τζίρος αυτών των επιχειρήσεων ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, διαθέτουν 64 εργοστάσια στην Ελλάδα και απασχολούν 4.390 εργαζομένους.

Επόμενο βήμα της πρωτοβουλίας είναι η οργανωμένη παρουσίαση των επιχειρήσεων-μελών του σε μεγάλη λιανεμπορική αλυσίδα των Βαλκανίων, κάτι που αναμένεται να γίνει και σε άλλες αγορές.

Ταυτόχρονα προωθείται η κοινή παρουσία τους σε εκθέσεις, αλλά και συνέργειες ειδικά σε υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, κοινές συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αυτοκινήτων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ