ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν ανανεώθηκε η θητεία του κ. Λιαργκόβα στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής

Η απόφαση φαίνεται ότι ελήφθη εν μέσω δυσαρέσκειας, την οποία προκάλεσαν στην κυβέρνηση οι τελευταίες εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αναφορικά με το θέμα της φορολογίας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τις διαδικασίες επιλογής νέου επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δρομολόγησε με καθυστέρηση χθες η πλειοψηφία, θέτοντας ουσιαστικά τον απερχόμενο κ. Π. Λιαργκόβα «υπηρεσιακό» επικεφαλής.

Ο κ. Ν. Βούτσης συγκάλεσε για τον λόγο αυτό την Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, όργανο το οποίο βάσει του Κανονισμού «ορίζει τον επικεφαλής του Γραφείου ύστερα από πρόταση του προέδρου της Βουλής και αφού έχει προηγηθεί δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Η θητεία του κ. Λιαργκόβα, η οποία έληξε στα τέλη Νοεμβρίου, ήταν πενταετής, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό. Η έτερη πρόβλεψη που δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του επικεφαλής –που αποκαλείται και συντονιστής– δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση του κ. Λιαργκόβα, αλλά και ούτε υπήρξε εγκαίρως δρομολόγηση της διαδικασίας για την αντικατάστασή του από νέο πρόσωπο. Η σχετική απόφαση φαίνεται ότι ελήφθη εν μέσω δυσαρέσκειας, την οποία προκάλεσαν στην κυβέρνηση οι τελευταίες εκθέσεις και εκτιμήσεις του Γραφείου, αναφορικά με το χρέος της χώρας και τις πιθανές επιπτώσεις από επιλογές της κυβέρνησης ως προς την οικονομική πολιτική – με ιδιαίτερες επισημάνσεις στο θέμα της φορολογίας.

Τώρα, λοιπόν, θα πρέπει, αφενός, να δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης και, αφετέρου, με παράλληλη αλλαγή του Κανονισμού, ώστε και τυπικώς να είναι ορθή η λειτουργία του Γραφείου, να ζητηθεί από τον απερχόμενο να παραμείνει έως τη στιγμή του ορισμού του νέου προσώπου που θα επιλεγεί. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι «εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Γραφείου». Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή έχει έργο «την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κράτους, τη στήριξη του έργου δύο επιτροπών της Βουλής (της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, καθώς και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων), καθώς και τη σύνταξη και υποβολή, προς τις ανωτέρω επιτροπές, τακτικών τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων που αφορούν την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, οι οποίοι τίθενται στα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια στρατηγικής».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ