Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 11/12-XII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 11.- Τηλεγραφήματα των Αγγλων ανταποκριτών μεταδίδουν ότι σφοδρόταται μάχαι διεξήχθησαν σήμερον καθ’ όλην την ημέραν προ των πυλών της κινεζικής πρωτευούσης [Νανκίν]. Από των πρωινών ωρών το ιαπωνικόν πυροβολικόν έβαλλε κατά της πόλεως, ενώ αλλεπάλληλοι επιδρομαί των ιαπωνικών αεροπλάνων εδημιούργησαν εντός της πόλεως κόλασιν πυρός. [...] Τρεις ιαπωνικαί φάλαγγες εξώρμησαν προς κατάληψιν εξ εφόδου της πόλεως. Επηκολούθησαν αιματηραί μάχαι σώματος προς σώμα εις την νότιον πύλην του Νανκίν, την οποίαν προήσπιζαν μετά θάρρους και πείσματος οι ηρωικοί Κινέζοι στρατιώται.

Η ΙΤΑΛΙΑ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΕ: Ρώμη, 11.- [...] Την 10.05 (απόψε) ενεφανίσθη εις τον εξώστην του Παλάτσο Βενέτσια ο κ. Μουσσολίνι και ανήγγειλεν ενώπιον ενός παραληρούντος πλήθους την αποχώρησιν της Ιταλίας εκ της Κοινωνίας των Εθνών [ΚΤΕ].

ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΕΣ ΓΑΤΕΣ: Μεσολόγγιον, 11.- Αι αστυνομικαί αρχαί υπέβαλον σήμερον αναφοράν εις την Διοίκησιν, διά της οποίας ζητούν όπως υποχρεωθούν όσοι έχουν γάτας να τας εξοντώσουν... Εις την ενέργειαν αυτήν προέβησαν διότι προ μηνός μία γάτα εδάγκωσε δύο κατοίκους της πόλεώς μας και επειδή εξεδηλώθη λύσσα εις πολλάς γάτας της πόλεως.

ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΙΤ κτήματος Μέρλιν Κερκύρας. Χονδρική και Λιανική πώλησις, Αποθήκη Ιωνος 8 [η σημερινή οδός Μαρίκας Κοτοπούλη].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ