ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σε 34 δήμους για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ανοιξε η εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά 34 δήμους, οι οποίοι είναι θύλακοι υψηλής ανεργίας. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από σήμερα στις 10 το πρωί και έως την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω. Στόχος είναι να καλυφθούν έως 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης για οκτώ μήνες. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

• Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

• Μακροχρόνια άνεργοι.

• Πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.

• Ανεργοι άνω των 29 ετών.

• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

• Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό). Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με διαφανή τρόπο μέσω του μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ