Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 17.ΧΙΙ.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

LINCOLN MACVEAGH: Ο πρεσβευτής της Αμερικής εν Αθήναις και θερμός φίλος της Ελλάδος κ. Μακ – Βη, τη συνεργασία και της κ. Μακ – Βη, εξέδωκε κατ’ αυτάς εν Νέα Υόρκη το «Ελληνικό Ταξίδι». Πρόκειται περί ενός ενδιαφέροντος και πρωτοτύπου βιβλίου, το οποίον περιγράφει με τα ζωντανώτερα χρώματα την εκδρομήν που έκαμε το πρεσβευτικόν ζεύγος μαζί με τα δύο παιδιά του ανά τας ελληνικάς επαρχίας. Το ύφος του βιβλίου είναι απλούστατον, συναρπαστικόν και παραστατικόν, μέσα δε εις τας εκλεκτάς σελίδας του ο κ. Μακ – Βη τονίζει ότι «η μυθολογία αποκτά περισσότερον νόημα όταν βλέπη κανείς τον τόπο που την εδημιούργησε». Ο μικρός όμιλος εκδρομέων εξεκίνησε από τας Αθήνας, έκαμε τον γύρον της Πελοποννήσου διά Σπάρτης, Καλαμών, Ολυμπίας και επέστρεψε διά των Δελφών. Και δεν είναι μόνον η Αρχαία Ελλάς που παρελαύνει μέσα εις τας σελίδας του ωραίου αυτού βιβλίου. Εις κάθε ευκαιρίαν η σημερινή Ελλάς με το χρώμα της, με το φως της και με τας παραδόσεις της που τη συνδέουν με την παλαιάν μυθολογίαν, παρουσιάζεται με εξαιρετικήν ενέργειαν εμπρός εις τον αναγνώστην. Το βιβλίον κοσμείται με ωραιότατα σκίτσα του ζωγράφου κ. Μιχ. Παπαγεωργίου – Δόρι.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ: (Πρόγραμμα ραδιοφώνου). Μπάρι. 9-9.45 Ελληνικόν πρόγραμμα. Συναυλία έργων Καλομοίρη […] τραγουδεί η Κλάβα Στάμου, συνοδεύει ο συνθέτης.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ: Προχθές την εσπέραν ωμίλησε εις τον «Ασκραίον» ο διευθυντής της Αρχαιολογίας και Ιστορικών Μνημείων κ. Μαρινάτος με θέμα: «Η μικροτεχνία εις την αρχαίαν Κρήτην».

JOSÉ BUSTINDUY: Την προσεχή Κυριακήν [19-ΧΙΙ-1937] ώραν 11 π.μ. εις το θέατρον «Ολύμπια» δίδεται η Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών με τιμάς εισιτηρίων λαϊκάς. Την ορχήστραν θα διευθύνη ο κ. Ι. Μπουστίντουϊ, ως σολίστ δε θα λάβη μέρος ο διαπρεπής καλλιτέχνης του βιολίου κ. Γ. Λυκούδης […]. [Σημ. «Φ»: Ο José Bustinduy ήταν Βάσκος βιολιστής, μαέστρος και δάσκαλος πολλών Ελλήνων μουσικών στο Εθνικό Ωδείο, στον Πειραιά και στην Πάτρα. Κόρη του ήταν η λογοτέχνις, μεταφράστρια και μουσικός Ιουλία Ιατρίδη].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ