ΕΛΛΑΔΑ

Νόμιμη η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, λέει το ΣτΕ

ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Νόμιμη και συνταγματική, καθώς εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, είναι, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Η επταμελής σύνθεση του Α΄ τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος Αν. Γκότης, εισηγητής Παρασκευή Μπραΐμη) απέρριψε προσφυγή της ΑΔΕΔΥ που ζητούσε την ακύρωση –ως αντισυνταγματικών, παράνομων και αντίθετων σε διεθνείς συμβάσεις– των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας.

Οπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης (3281/2017), τα μέτρα που αφορούν την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης αποβλέπουν πρωτίστως στον εξορθολογισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος και στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ως εκ τούτου «εξυπηρετούν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και όχι απλώς ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου, όπως ισχυρίζεται η ΑΔΕΔΥ».

Σε άλλο σημείο, οι ανώτατοι δικαστές σημειώνουν ότι «η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αποβλέπει πρωτίστως στον εξορθολογισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αποτροπή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης» και προσθέτουν ότι από τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων κρίθηκαν αναγκαίες οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για «τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της επιλογής πολλών ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα».

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας δεν προσκρούει στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς η τελευταία δεν κατοχυρώνει δικαίωμα συντάξεως ορισμένου ύψους, με συνέπεια να μην αποκλείεται η κατ’ αρχήν διαφοροποίηση του ύψους της συνταξιοδοτικής παροχής ανάλογης με τις επικρατούσες εκάστοτε συνθήκες.

Παράλληλα, οι ανώτατοι δικαστές τονίζουν ότι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης όντως συνιστά «μια επί το δυσμενέστερο μεταβολή των προϋποθέσεων χορηγήσεως των ασφαλιστικών εισφορών», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα εφόσον προκύπτει αιτιολογημένα ότι με την επέμβαση αυτή μπορεί να διασφαλιστεί η διατηρησιμότητα του ασφαλιστικού κεφαλαίου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ