ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ε.Ε. ξεκίνησε έρευνα αγοράς για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Το ερωτηματολόγιο είναι διπλό, ένα για τις μονάδες της Μεγαλόπολης και ένα άλλο για τις μονάδες της Μελίτης, αλλά πανοποιότυπο, και περιλαμβάνει δύο κατηγορίες ερωτήσεων διερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δυνατότητα σχολίων από τους επενδυτές.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με επιστολές προς τους δυνητικά ενδιαφερόμενους επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδας και με στόχο σε πρώτη φάση να διερευνηθεί το κατά πόσον το προς πώληση χαρτοφυλάκιο είναι βιώσιμο και ελκυστικό, η DGcomp άνοιξε προχθές το απόγευμα τη διαδικασία του market test για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, η οποία περιβάλλεται με υπέρμετρη νομική προστασία και εμπιστευτικότητα. Το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα ασφυκτικό, καθώς οι αποδέκτες των επιστολών καλούνται μέχρι τις 22 του Δεκεμβρίου να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που παρέλαβαν. Οι επιστολές στάλθηκαν από τη διεύθυνση Antitrust της DGcomp, η οποία ενημερώνει τους επενδυτές ότι έχει δημιουργήσει ασφαλή ιστότοπο στον οποίο ο κάθε ένας με δικό του κωδικό πρόσβασης μπορεί να επισκεφθεί και να απαντήσει στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.

Μαζί με τις επιστολές η DGcomp ενημερώνει για το πλήρες χαρτοφυλάκιο που διατίθεται προς πώληση στο πλαίσιο εφαρμογής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί παραβίασης των όρων του ανταγωνισμού, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και τον τρόπο διάθεσής του. Συγκεκριμένα, πωλούνται δύο «πακέτα»: ένα με τις μονάδες του Βορρά (Μελίτη Ι και ΙΙ και ορυχεία Βεύης, Κλειδίου) και ένα με τις μονάδες του Νότου (Μεγαλόπολη 3 και 4 και τα δύο ορυχεία που στηρίζουν την τροφοδοσία τους).

Το ερωτηματολόγιο είναι διπλό, ένα για τις μονάδες της Μεγαλόπολης και ένα άλλο για τις μονάδες της Μελίτης αλλά πανομοιότυπο, και περιλαμβάνει δύο κατηγορίες ερωτήσεων διερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς και τη δυνατότητα σχολίων από τους επενδυτές. Η πρώτη κατηγορία είναι διερευνητική ως προς το εάν κάποιος αγοράσει το συγκεκριμένο πακέτο θα μπορεί να είναι ενεργός στη χονδρική αγορά, δηλαδή εάν πρόκειται για βιώσιμη επένδυση.

Με τη δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων η DGcomp επιχειρεί να διερευνήσει το κατά πόσον το χαρτοφυλάκιο που διατίθεται προς πώληση είναι οικονομικά ελκυστικό. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να διατυπώσουν ελεύθερα τα σχόλιά τους.

Αυτό που κατ’ αρχήν έχει ενδιαφέρον είναι ότι η DGcomp καλεί τους επενδυτές να απαντήσουν ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν.

Το ερωτηματολόγιο ουσιαστικά θα βοηθήσει για να ξεκινήσει η δεύτερη και ουσιαστική φάση του market test, η οποία όπως προκύπτει από την τελευταία συμφωνία με τους πιστωτές θα συμπεριλάβει τις απαντήσεις και τα σχόλια των επενδυτών για να βγάλει τελικά προς πώληση ένα βιώσιμο και ελκυστικό χαρτοφυλάκιο.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά στη συμφωνία με τους πιστωτές ότι «η Ελληνική Δημοκρατία θα υποβάλει επίσημα μια αναθεωρημένη πρόταση που θα κριθεί κατάλληλη από την DGcomp και θα αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που ενδεχομένως αναδείχθηκαν στη διαδικασία του market test».

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο market test θα στηριχθούν στο ενημερωτικό που έχουν στα χέρια τους σχετικά με τις μονάδες που πωλούνται και τα ορυχεία, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει αναλυτικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία (ώρες λειτουργίας, αποδόσεις, παραγωγική δυναμικότητα, εκπομπές C02 κ.λπ.). Σε ό,τι αφορά στους εργαζομένους, το ενημερωτικό δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό αλλά στο ότι οι μονάδες πωλούνται με το σύνολο των εργαζομένων σε αυτές αλλά και τις ισχύουσες εργασιακές σχέσεις.

Το κατά πόσον αυτό θα διασφαλιστεί στο τελικό κείμενο που θα συνοδεύει το «πωλητήριο» θα φανεί στην επόμενη φάση του market test, όπως επίσης και το κατά πόσον θα γίνει τελικά αποδεκτή η διασφάλιση ελάχιστου τιμήματος, όπως έχει δεσμευθεί δημόσια ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Η συμφωνία με τους πιστωτές, πάντως, αναφέρεται σε διαγωνισμό που «θα βασίζεται σε μια δίκαιη αποτίμηση και θα διασφαλίζει τα νόμιμα οικονομικά συμφέροντα της επιχείρησης και των μετόχων της». Η αποτίμηση θα γίνει από σύμβουλο που θα προσλάβει η ΔΕΗ το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ η διαδικασία του διαγωνισμού θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2018 με σκοπό να ολοκληρωθεί στο τέλος του ίδιου έτους.

Θα μεσολαβήσει τον Φεβρουάριο η αξιολόγηση της πορείας των ΝΟΜΕ σε σχέση με τους δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, από την οποία, σύμφωνα με τη συμφωνία, μπορεί να προκύψει ανάγκη για «πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου παραγωγής της ΔΕΗ», πρόβλεψη που αφήνει ανοικτό το θέμα πώλησης και υδροηλεκτρικών μονάδων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ