ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΜμΕ με κεφάλαια 200 εκατ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πρόγραμμα «γέφυρα» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, που λειτουργεί υπό το ΕΤΕΑΝ, αναμένεται να ενεργοποιήσει στα τέλη Ιανουαρίου το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα χρήματα που επιστρέφονται από τις αποπληρωμές του προηγούμενου προγράμματος.

Τα ποσά που έχουν επιστραφεί στην ΤτΕ από τις αποπληρωμές των δανείων, από επιχειρήσεις που δανειοδοτήθηκαν με το αρχικό πρόγραμμα, φθάνουν τα 192,6 εκατ. και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, τα 100 εκατ. θα αξιοποιηθούν προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Μαζί με τη συνεισφορά των τραπεζών, τα χρήματα που θα διατεθούν με τη μορφή χαμηλότοκων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις φθάνουν τα 200 εκατ. ευρώ. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντας:

• Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων α) που υπήχθησαν στον ν. 3299/2004, β) που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και γ) δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

• Δάνεια για τη διευκόλυνση της ρευστότητας.

Οι όροι που θα ισχύσουν στο πρόγραμμα «γέφυρα» θα είναι οι ίδιοι με αυτούς τους αρχικού προγράμματος, βάσει των οποίων:

• Το ελάχιστο ύψος δανείου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ξεκινάει από 10.000 ευρώ και φτάνει έως και τις 800.000 ευρώ.

• Το ελάχιστο ύψος δανείου για χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης ξεκινάει από 10.000 ευρώ και φτάνει έως τις 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

α. Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το δάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης, ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

β. Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το δάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών ή το 100% των ιδίων κεφαλαίων σε περίπτωση που τα δύο πρώτα δεν είναι διακριτά.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ