ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδών κατά 47,3% για τη ΔΕΗ το εννεάμηνο

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τις επιπτώσεις της βίαιης προσαρμογής στον ανταγωνισμό αλλά και επιλογών που επιβαρύνουν τον ισολογισμό της, όπως οι εκπτώσεις προς τους συνεπείς πελάτες, αντανακλούν τα αποτελέσματα 9μήνου της ΔΕΗ, στα οποία καταγράφεται υποχώρηση σε όλα τα βασικά της μεγέθη.

Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης υποχώρησε στο εννεάμηνο κατά 6,1% παρά την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 2,8% και διαμορφώθηκε στα 3,743 δισ. ευρώ έναντι 3,986 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016. Η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 37,8% και διαμορφώθηκε στα 392,4 εκατ. έναντι 630,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2016 και τα καθαρά κέρδη στα 15,8 εκατ. έναντι 30 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 47,3%.

Στον αντίποδα αυτής της πορείας κινήθηκαν τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου που εμφανίζονται ενισχυμένα, η ενίσχυση του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους από το 14,6% στο 14,8%, καθώς και η μείωση του καθαρού χρέους κατά 476,7 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, οφείλεται κυρίως στη θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά 105,5 εκατ. ευρώ.

Η υποχώρηση της κερδοφορίας στο εννεάμηνο αποδίδεται από τη ΔΕΗ στην αρνητική επίπτωση, συνολικού ύψους 411,2 εκατ. ευρώ από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του περασμένου χειμώνα, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του ΕΦΚ στο ντίζελ. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, επηρεάστηκε από την απώλεια μεριδίου αγοράς, την επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και την αύξηση του συντελεστή για τις απώλειες ρεύματος (κυρίως ρευματοκλοπών).

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 87,3% το εννεάμηνο του 2017 από 92,5% το εννεάμηνο του 2016, ενώ στην ηπειρωτική χώρα όπου ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος περιορίστηκε στο 83,6% έναντι 88,1% τον Σεπτέμβριο του 2016. Τις μεγαλύτερες απώλειες πελατών είχε η ΔΕΗ στη μέση τάση που μετακινήθηκε προς τον ανταγωνισμό το 35,6%. Στη χαμηλή τάση το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 11% και στην υψηλή τάση στο 1,7%. Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 56,8% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο 2017 (53,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο 2016 ήταν 53% (49,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Η αύξηση αυτή, οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγή της ΔΕΗ κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης, αυξάνοντας την παραγωγή της κατά 13,4% όταν η παραγωγή των τρίτων αυξήθηκε κατά 7,1%. Οπως χαρακτηριστικά σημειώνει η ΔΕΗ στη σχετική ανακοίνωσή της, η Επιχείρηση επωμίστηκε το βάρος για την αντιμετώπιση της κατάστασης συναγερμού που βρέθηκε το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου το διάστημα 20 Δεκεμβρίου 2016 έως 12 Φεβρουαρίου 2017, καθώς υποχρεώθηκε να λειτουργήσει τις μονάδες φυσικού αερίου Κομοτηνής και Λαυρίου ΙV με καύσιμο ντίζελ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου ο επικεφαλής της Επιχείρησης, Μανόλης Παναγιωτάκης, επισήμανε ως πολύ σημαντικό γεγονός τη μείωση του καθαρού χρέους και χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για την κάλυψη μέρους των δαπανών Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας με το ποσό των 476 εκατ. ευρώ, καθώς και τη δέσμευση για εξόφληση όλων των οφειλών του Δημοσίου μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Σε ό,τι αφορά την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης σημείωσε ότι παρά τον αναγκαστικό χαρακτήρα της, επιδίωξη της ΔΕΗ είναι να τη μετατρέψει σε ευκαιρία. Επισήμανε, δε, ότι είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία, η πώληση των μονάδων να γίνει με συμφέροντες όρους προκειμένου να εξασφαλιστεί μια δίκαιη τιμή, που θα επιτρέψει τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών και την ενίσχυση των επενδύσεων σε τομείς όπως οι ΑΠΕ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ