ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακοί φάκελοι και προαπαιτούμενα στο Δημόσιο το 2018

ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες για προϊσταμένους, νέους γραμματείς, αξιολόγηση και κινητικότητα, αλλά και δράσεις για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή περιλαμβάνει η «ατζέντα» του Δημοσίου για το 2018.

Κινητικότητα και αξιολόγηση αναμένεται να τεθούν σε «πλήρη εφαρμογή», καθώς η εκκίνησή τους φέτος ήταν εν πολλοίς «πιλοτική», ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέων ειδικών γραμματέων στα υπουργεία και η επιλογή προϊσταμένων. Σημαντικές αλλαγές όμως έρχονται και σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς στις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ψηφιοποίηση των φακέλων όλων των δημοσίων υπαλλήλων (Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), αλλά και η λειτουργία των ηλεκτρονικών ΚΕΠ (e-ΚΕΠ).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο, η αξιολόγηση για το 2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο και, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της αρμόδιας υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγας Γεροβασίλη, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά προκειμένου να αποφευχθεί η γραφειοκρατία, αλλά και τα φαινόμενα παρακώλυσης που σημειώθηκαν κατά τη φετινή, πρώτη, εφαρμογή της.

Κινητικότητα

Ως προς την κινητικότητα, ο πρώτος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο. Στη φετινή πιλοτική εφαρμογή της κατατέθηκαν 1.117 αιτήσεις για 801 θέσεις. Τη μεγαλύτερη προτίμηση συγκέντρωσαν θέσεις που «άνοιξαν» στο ΑΣΕΠ και στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Ενημέρωσης.

Πιθανότατα τον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, η οποία σημειωτέον συνδέεται άμεσα με την κινητικότητα, για το σύνολο του Δημοσίου, δηλαδή τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, τις ανεξάρτητες αρχές, τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ.

Ως προς τους ειδικούς και τομεακούς γραμματείς, η επιλογή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να προκηρύσσονται οι πρώτες θέσεις.

Ως προς τους προϊσταμένους, οι διορισμοί των γενικών διευθυντών θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο, ενώ τον ίδιο μήνα θα πρέπει να εκδοθεί η πρόσκληση για τους διευθυντές οι οποίοι θα πρέπει να διοριστούν, μαζί με τους προϊσταμένους τον τμημάτων μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

Στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εντός του 2018 θα ξεκινήσει η διαδικασία ψηφιοποίησης των φακέλων των δημοσίων υπαλλήλων που θα περιλαμβάνονται στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Με τη λειτουργία του συστήματος, θα υπάρχουν ψηφιακά για τον κάθε εργαζόμενο στο Δημόσιο όλα τα στοιχεία που αφορούν την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τη μετακίνηση, τις σπουδές, τις επιδόσεις του στην αξιολόγηση, καθώς και τις απολαβές του.

Το 2018 δρομολογείται η μετάβαση των ΚΕΠ στην ηλεκτρονική εποχή, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της ανάγκης για φυσική παρουσία των πολιτών, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους, αλλά και η ενσωμάτωση από τα ΚΕΠ νέων, απλοποιημένων λειτουργιών και υπηρεσιών.

Εντός του νέου έτους αναμένεται, επίσης, να καθιερωθεί η χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε όλο το Δημόσιο, καθώς και η ψηφιακή κυκλοφορία εγγράφων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ