ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 700,5 εκατ. ευρώ προχώρησε η Attica Bank

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στην τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ποσού 700,5 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Τράπεζα Αττικής. Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε χθες στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία ABS Metexelixis S.A., που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία ειδικού σκοπού Metexelixis εξέδωσε και μεταβίβασε στην τράπεζα:

• Ενα ομόλογο Σειράς Α, υψηλής εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 343,25 εκατ. ευρώ (Senior Note).

• Ενα ομόλογο Σειράς Β, μειωμένης εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ (Junior Note).

Η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων που ενέκρινε η πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας Αττικής για την κεφαλαιακή ενίσχυσή της με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 198 εκατ. ευρώ. Η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε στη γενική συνέλευση με ποσοστό 79,16%, λαμβάνοντας και την έγκριση του βασικού μετόχου, του ΕΦΚΑ, η διοίκηση του οποίου καλείται το προσεχές διάστημα να αποφασίσει το ποσό βάσει του οποίου θα συμμετάσχει στην αύξηση. Σημειώνεται ότι σήμερα ο ΕΦΚΑ ελέγχει το 50,6% της τράπεζας και η δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης είναι η μείωση του ποσοστού του κάτω από το 50%.

Η γενική συνέλευση της Τράπεζας Αττικής αποφάσισε επίσης την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών μέσω της χρήσης, είτε κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε του ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης μέχρι του ποσού των 100,2 εκατ. ευρώ, είτε με συνδυασμό των δύο παραπάνω. Η κίνηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς σε περίπτωση που δεν αποπληρωθούν ή δεν αντικατασταθούν οι προνομιούχες μετοχές, το νομικό πλαίσιο προβλέπει τη μετατροπή τους σε κοινές (και άρα την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο κεφάλαιο της τράπεζας). Οπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου η αύξηση στοχεύει σε:

• Διατήρηση της συμμετοχής του βασικού μετόχου σε σημαντικότατο ποσοστό, το οποίο θα του επιτρέπει να εξασκεί τα δικαιώματά του στις καταστατικές συνελεύσεις.

• Ταυτόχρονη είσοδο, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας ιδιωτών επενδυτών εγνωσμένου κύρους και φερεγγυότητας.

• Εξοικονόμηση πόρων ώστε να μπορέσει η τράπεζα να προχωρήσει και στις αναγκαίες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, αναγκαίες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ