ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκαν οι συνθήκες στο επιχειρείν τη διετία 2016-2017

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μπορεί το 2016 η αβεβαιότητα να υποχώρησε και το οικονομικό περιβάλλον να βελτιώθηκε, ωστόσο όπως έδειξε η ετήσια έρευνα του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα 2016-2017 οι συνθήκες στο επιχειρείν επιδεινώθηκαν. Οπως προκύπτει από τη μελέτη, παρά τη σταθεροποίηση της οικονομίας, οι έντονες αβεβαιότητες για την πορεία της οικονομικής πολιτικής τα προηγούμενα χρόνια, σε συνδυασμό με τη φορολογική πίεση στην αυτοαπασχόληση και στους ελεύθερους επαγγελματίες, επηρέασαν αρνητικά τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αποτυπώνεται στην κάμψη της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που βρισκόταν το 2016 σε αρχικά στάδια επιχειρηματικής ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, υποχωρεί στο 5,7% (περίπου 380.000 άτομα) από 6,7% (περίπου 450.000) το 2015. Πρόκειται για μία από τις χαμηλότερες διαχρονικά επιδόσεις της χώρας (2003-2016: 6,9%). Επιπλέον, το 41% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων (περίπου 160.000 άτομα) ξεκίνησε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα από ανάγκη, ενώ το 36,1% (περίπου 140.000 άτομα) διέκρινε κάποια επιχειρηματική ευκαιρία. Σε σχέση με τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ανήκουν στην ομάδα της καινοτομίας (των πιο ανεπτυγμένων, δηλαδή, χωρών στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα), η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (55,8%), ενώ η επιχειρηματικότητα ανάγκης βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα (22,8%). Σε κλαδικό επίπεδο, διατηρείται υψηλό το ποσοστό των εγχειρημάτων στον πρωτογενή τομέα (7,7% το 2016), που είναι μία από τις υψηλότερες σχετικές επιδόσεις διαχρονικά.

Tα νέα εγχειρήματα στον κλάδο της μεταποίησης μειώνονται, ενώ σημαντική άνοδος σημειώνεται στο ποσοστό των νέων εγχειρημάτων που εντάσσονται στις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Δηλαδή, η σταθεροποίηση της οικονομίας το 2016 και η μικρή ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης ενισχύουν και πάλι το τα εγχειρήματα λιανικής, εξέλιξη που επαναφέρει χαρακτηριστικά ενός προτύπου ανάπτυξης που χαρακτήρισε την εποχή προ της κρίσης. Σχεδόν ένας στους τρεις επιχειρηματίες αρχικών σταδίων το 2016 φαίνεται να μην απασχολεί κανέναν άλλον στο νέο του εγχείρημα, ενώ τρεις στους πέντε απασχολούν έως πέντε άτομα κατά την έναρξη. Τα νέα εγχειρήματα φαίνεται τελικά να είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά βάση δηλαδή τα νέα εγχειρήματα προσφέρουν απασχόληση στους ιδρυτές τους.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους τρεις επιχειρηματίες δηλώνει ότι απευθύνεται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, ενώ ίδιο και το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι πάνω από το 25% του τζίρου τους προέρχεται από πελάτες εξωτερικού, επίδοση ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών καινοτομίας (35%). Πάντως, για πρώτη φορά φαίνεται να ενισχύεται εκτός από την έκταση των εξαγωγών και η έντασή τους, καθώς το ποσοστό όσων εξάγουν πάνω από το 25% του κύκλου εργασιών τους για πρώτη φορά ξεπερνά το 70%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ