ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν δικαιούνται ΕΚΑΣ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016

Τις προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2018 ξεκαθαρίζει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Δεν δικαιούνται ΕΚΑΣ όσοι κατέστησαν μετά τις 13 Μαΐου 2016 συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται.

Αυτό ξεκαθαρίζει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με αφορμή την έναρξη καταβολής του μειωμένου σε μόλις 35 ευρώ επιδόματος. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι το ΕΚΑΣ καταβάλλεται σε όσους λαμβάνουν ήδη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/ 2016) σύνταξη καθώς και σε όσους δικαιούνται σύνταξη, η καταβολή της οποίας –σύμφωνα με την απόφαση συνταξιοδότησης του αρμόδιου φορέα κύριας ασφάλισης– αρχίζει μέχρι και τις 12 Μαΐου 2016. Επομένως, όσοι καταστούν συνταξιούχοι από τις 13 Μαΐου 2016 και εφεξής δεν δικαιούνται το επίδομα.

Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2018, σύμφωνα με τη συμπληρωματική εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος, είναι:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος. Το όριο αυτό δεν απαιτείται για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Στην περίπτωση που κάποιος ο οποίος υπάγεται στα δικαιούχα πρόσωπα συμπληρώσει το απαιτούμενο 65ο έτος της ηλικίας του εντός του 2018 δικαιούται το ΕΚΑΣ από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας μήνα.

2. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει τα 7.720 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη συντάξεις θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς και θυμάτων τρομοκρατίας. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη προνοιακά επιδόματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας. Αντίθετα, συνυπολογίζονται επιδόματα απόλυτης αναπηρίας, παραπληγίας-τετραπληγίας, το καθαρό ποσό από συντάξεις και μισθούς αλλοδαπής προέλευσης αλλά και τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου.

3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.

4. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.

5. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο τον Δεκέμβριο του 2017, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ. Μάλιστα διευκρινίζεται ότι ο κρίσιμος μήνας Δεκέμβριος πρέπει να είναι μήνας πλήρους συνταξιοδότησης. 

Προσοχή: Τα καταβληθέντα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ποσά ΕΚΑΣ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των ανωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων.

6. Ειδικά όσον αφορά στους αλλοδαπούς –πολίτες τρίτων χωρών– δικαιούχους του ΕΚΑΣ απαιτείται ρητώς η διαμονή τους στη χώρα να είναι και νόμιμη.

Το καταβαλλόμενο μηνιαίως ποσό του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους ανέρχεται σε 35 ευρώ και καταβάλλεται σε όσους λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Αντίθετα, το ΕΚΑΣ μειώνεται στα 2/3, ήτοι 23,33 ευρώ, για όσους λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη ή δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Τέλος, ξεκαθαρίζεται ότι το κοινωνικό μέρισμα που χορηγήθηκε σε συνταξιούχους το 2016 δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ