ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως 15 Ιανουαρίου πρέπει να καλύψει το ταμειακό «άνοιγμα» η Guardian Trust

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου εκπνέει η προθεσμία που έχει θέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη χρηματιστηριακή Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ προκειμένου οι ιδιοκτήτες της χρηματιστηριακής να καλύψουν το σημαντικό ταμειακό «άνοιγμα» που προσεγγίζει το 1,6 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει προκύψει ύστερα από έρευνα και οδήγησε σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της χρηματιστηριακής στις 11 Δεκεμβρίου 2017.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν τα ταμειακά υπόλοιπα πελατών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες μέσω μηνυτήριων αναφορών προς τη δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι της χρηματιστηριακής έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας λόγω οφειλών από τη διοίκηση της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ, γεγονός που μπλοκάρει τις διαδικασίες του ειδικού εκκαθαριστή καθώς δεν μπορούν να γίνουν μεταφορές χαρτοφυλακίων σε άλλες εταιρείες του κλάδου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και όταν διαπιστωθεί το οριστικό ύψος του οικονομικού ανοίγματος, ο ειδικός εκκαθαριστής θα καλέσει μέσα σε 20 ημέρες τους πελάτες να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία εντός πέντε μηνών από την τελευταία δημοσίευση.

Σε ό,τι αφορά τα ποσά που έχουν λαμβάνειν οι πελάτες υπενθυμίζεται ότι το ανώτερο ποσό που το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο «δικαιολογεί» ανά πελάτη να καλύψει ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Η μερίδα της εν λόγω χρηματιστηριακής εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο φαίνεται πως φθάνει τις 250.000 ευρώ. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αποτελείται από χρήματα των χρηματιστηριακών. Σύμφωνα με τις οικονομικές τους καταστάσεις, σήμερα αγγίζει συνολικά τα περίπου 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,74 εκατ. ευρώ είναι εισφορές που καλύπτουν τις τραπεζικές χρηματιστηριακές. Η χρηματιστηριακή της Eurobank συμμετέχει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο με 6,14 εκατ. ευρώ, της Alpha Bank με 4,8 εκατ. ευρώ, η χρηματιστηριακή της Εθνικής Τράπεζας με 3,34 εκατ. ευρώ και η χρηματιστηριακή της Πειραιώς με 2,52 εκατ. ευρώ. Ο νόμος προβλέπει πως εάν το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο πέσει κάτω από ένα όριο τότε οι χρηματιστηριακές θα πρέπει να το τροφοδοτήσουν ξανά με νέα κεφάλαια. Σήμερα τα διαθέσιμα του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου είναι υπεραρκετά, αλλά μεσοπρόθεσμα η κρίση που μαστίζει τις χρηματιστηριακές ενδέχεται να δοκιμάσει το σύστημα. Τα προβλήματα των εταιρειών πολλαπλασιάζονται όχι μόνον από την έλλειψη πελατείας, αλλά και από το άκαμπτο ρυθμιστικό περιβάλλον. Ηδη η αγορά βρίθει φημών για άλλες τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες που είναι στα «κόκκινα», υπό την έννοια ότι έχουν οριακά κεφάλαια και συσσωρεύουν διαρκώς ζημίες.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ