ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 12,3 εκατ. εκτιμούν τις αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές στη Δ. Αττική

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε 12,3 εκατ. ευρώ εκτιμάται το ύψος των αποζημιώσεων που θα χρειαστεί να πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να καλύψουν τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη δυτική Αττική στις 15 Νοεμβρίου του 2017. Αυτό προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από το συγκεκριμένο συμβάν. Σημειώνεται ότι με βάσει τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών το συνολικό κόστος των ζημιών στη Δ. Αττική φθάνει τα 170 εκατ. ευρώ και η χαμηλή συμμετοχή της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς δείχνει το χαμηλό ποσοστό ασφαλισιμότητας στη χώρα μας.

Στόχος της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η ύπαρξη μιας πρώτης αποτίμησης των ζημιών, τόσο σε πλήθος όσο και σε ποσό για τις ασφαλίσεις περιουσίας και αυτοκινήτων, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της Ενωσης, μετά την εκδήλωση των καταστροφικών καιρικών συνθηκών.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων ζημιών (σε επίπεδο περιοχής), καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων περιουσίας.

Συνολικά δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 177 ζημιές που αφορούν ασφαλίσεις περιουσίας, με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 11,6 εκατ. ευρώ. Η μέση δηλωθείσα ζημία διαμορφώνεται στα 65.833 ευρώ.

Η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση των ζημιών περιουσίας καταγράφεται στην περιοχή της Μάνδρας. Συγκεκριμένα, η κατανομή των ζημιών ανά περιοχή έχει ως εξής:
• Μάνδρα (62,1% του πλήθους ζημιών - 88,2% της πρόβλεψης αποζημίωσης).
• Νέα Πέραμος (17,5% του πλήθους ζημιών - 4,7% της πρόβλεψης αποζημίωσης).
• Ελευσίνα (8,5% του πλήθους ζημιών - 1,4% της πρόβλεψης αποζημίωσης).
• Μέγαρα (7,9% του πλήθους ζημιών - 2,5% της πρόβλεψης αποζημίωσης).
• Μαγούλα (4% του πλήθους ζημιών - 3,1% της πρόβλεψης αποζημίωσης).

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά 149 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 651.000 ευρώ. Συνεπώς η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τις 4.370 ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ