ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η επανεξέταση του επιδόματος αφορά κυρίως εργαζομένους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καθαριότητα, νοσηλευτές, αλλά και οδηγούς ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Παράθυρο για κατάργηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε δεκάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, κυρίως εργαζομένους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καθαριότητα, νοσηλευτές αλλά και οδηγούς ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων, έκρυβε στις τελευταίες –κατά κυριολεξία– σελίδες του το πολυνομοσχέδιο-μαμούθ, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Κι ενώ το βάρος των αντιδράσεων είχε πέσει στο πολυσυζητημένο άρθρο για τις απεργίες (άρθρο 211), που ορίζει ότι για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας στα πρωτοβάθμια - επιχειρησιακά σωματεία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, τελικά ο αιφνιδιασμός ήρθε από το υπουργείο Οικονομικών. Και συγκεκριμένα, στο άρθρο 396, που προβλέπει τη σύσταση επιτροπής η οποία θα επανεξετάσει το σύνολο των ειδικοτήτων του Δημοσίου για τις οποίες καταβάλλεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Συγκεκριμένα, συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας για τους οποίους δικαιολογείται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Εφόσον η επιτροπή καταθέσει το πόρισμά της, με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος αυτού. Κι ενώ μέχρι την έκδοση της απόφασης το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν, αμέσως μετά, το νομοσχέδιο ορίζει ότι θα ισχύσει η υπουργική απόφαση, καθώς καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος. Σύμφωνα με τους ειδικούς στο στόχαστρο τίθενται πάνω από 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα λαμβάνουν το επίδομα, ενώ στις περιπτώσεις που το επίδομα συνδέεται και με το καθεστώς ασφάλισης με βαρέα και ανθυγιεινά (ΒΑΕ), όπως είναι οι περίπου 25.000 εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ, ελλοχεύει ο κίνδυνος, εφόσον το επίδομα κοπεί, να υπάρξει και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ως προς το θέμα των απεργιών, αυξάνεται η απαιτούμενη απαρτία στις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων που δεν είναι ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης όταν συγκαλούνται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για απεργία. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι στις σχετικές συνελεύσεις πρέπει να παρίσταται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Με τη νέα διάταξη το 1/3 τροποποιείται σε 1/2. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και τα δύο άρθρα που βρίσκονταν, μαζί με αυτό της απεργίας, στην τροπολογία που κατατέθηκε και αποσύρθηκε εν μια νυκτί. Η πρώτη (άρθρο 212) ορίζει ότι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ο εργοδότης ευθύνεται –και κατά συνέπεια οφείλει να καλύψει τη δαπάνη του ΕΦΚΑ και την αποζημίωση προς τον εργαζόμενο– αφού επιδείξει δόλο είτε ως προς την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία είτε ως προς αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος.

Και η δεύτερη (άρθρο 213) εισάγει την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας (ΣΕΠΕ) όλων των στοιχείων, όπως είναι ο πίνακας εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης, των ημερήσιων στοιχείων προσωπικού και δρομολογίων και των υπερωριών, για τους οδηγούς των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ