ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρόνο στην κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών ζητούν από ΕΚΤ οι τράπεζες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τις επόμενες εβδομάδες η ΕΚΤ θα γνωστοποιήσει στις διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών τις μακροοικονομικές παραδοχές του stress test, από τις οποίες θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Διαβουλεύσεις ενόψει του νέου κρίσιμου stress test που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει μεγαλύτερη χρονική ευελιξία για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών, αν προκύψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγχώριες τράπεζες ζητούν να υπάρξει δυνατότητα η κεφαλαιακή ενίσχυση να πραγματοποιηθεί σε διάστημα ορισμένων ετών, αν το αποτέλεσμα του stress test είναι οριακά αρνητικό για κάποια τράπεζα. Οπως σημειώνουν, οι απαιτούμενες ενέργειες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), μιας συνεχούς διαδικασίας αξιολόγησης. Το SREP αποτελεί κρίσιμη εποπτική παράμετρο, στο πλαίσιο της ενιαίας τραπεζικής εποπτείας, που παρακολουθεί και διασφαλίζει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα διαθέτουν τις κατάλληλες στρατηγικές, διαδικασίες και μηχανισμούς, καθώς επίσης τα απαραίτητα κεφάλαια και ρευστότητα ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά, ικανά να απορροφούν τις επιπτώσεις τυχών κρίσεων.

Τις επόμενες εβδομάδες η ΕΚΤ θα γνωστοποιήσει στις διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών τις μακροοικονομικές παραδοχές του stress test, από τις οποίες θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Η ΕΚΤ θα θέσει τις παραδοχές για την πορεία του ΑΕΠ, της απασχόλησης και την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων για την τριετία 2018 - 2020. Οι παραδοχές θα περιλαμβάνουν δύο σενάρια: το βασικό σενάριο για την πορεία της οικονομίας την επόμενη τριετία και το δυσμενές σενάριο, το οποίο θα έχει περισσότερο συντηρητικές, δηλαδή απαισιόδοξες, παραδοχές για την πορεία της οικονομίας. Σημειώνεται ότι το stress test που πραγματοποιήθηκε το 2015 είχε ως παραδοχή ότι το 2017 το ΑΕΠ θα σημείωνε αύξηση 2,7% με βάση το βασικό σενάριο και +0,3% με βάση το δυσμενές, ενώ τελικά το ΑΕΠ φαίνεται ότι κλείνει στο +1,3% με +1,4%.

Για να θεωρείται ότι μια τράπεζα «πέρασε» με επιτυχία το stress test πρέπει να διαθέτει δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεγαλύτερους των ορίων που θα τεθούν για το βασικό και το δυσμενές σενάριο.

Σε γενικές γραμμές επικρατεί αισιοδοξία μεταξύ των επιτελών των εγχώριων τραπεζών για τα αποτελέσματα του stress test. Οπως σημειώνουν, η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών το 2017, oι ακόμα πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για το 2018, η προοπτική επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος χρηματοδότησης, η υψηλή κεφαλαιακή βάση των τραπεζών και οι καλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τη μείωση των κόκκινων δανείων δημιουργούν αρκετά «μαξιλάρια» ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για το γ΄ τρίμηνο, οι τράπεζες πέτυχαν μεγαλύτερη μείωση στα κόκκινα δάνεια όχι μόνο σε σχέση με τους αρχικούς στόχους αλλά και τους αναθεωρημένους που υπεβλήθησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αναλυτικότερα τα NPEs ήταν κατά 796 εκατ. ευρώ χαμηλότερα του αναθεωρημένου στόχου, ενώ τα NPLs ήταν κατά 89 εκατ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ