ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση ΜμΕ με 100 εκατ. από πόρους ΕΣΠΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού σχήματος, που θα συμμετέχει σε βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας ή βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης, προωθεί το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ). Το νέο επενδυτικό σχήμα θα έχει τη μορφή Fund of Funds και εκτός από το ΤΑΝΕΟ, επιδιώκεται η διεύρυνση της μετοχικής του σύνθεσης με τη συμμετοχή και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού επενδύσεων και ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας, που θα συνεισφέρει ως αρχικό ύψος επένδυσης περί τα 100 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ.

Το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων μπορεί να αυξηθεί εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Στόχος η συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα έχουν προβεί σε ενέργειες χρηματο-οικονομικής και επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης και απευθύνει στα μέλη της επενδυτικής κοινότητας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πρόσκληση αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και διαχειριστές επενδύσεων που προτίθενται να προβούν στη σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), Εταιρείας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων επιχειρηματικού κεφαλαίου, ώστε να συν-επενδύσουν με το ΤΑΝΕΟ σε ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διαχείριση των νέων επενδυτικών σχημάτων θα γίνεται από ελληνικούς ή ξένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, θα επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω απόκτησης μετοχών ή και μέσω μετατρέψιμων ομολογιών. Οπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΤΑΝΕΟ, η καταλληλότητα των διαχειριστικών ομάδων, η αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων και η συμβολή των επιχειρησιακών σχεδίων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχημάτων.

Ο νυν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΝΕΟ Αντώνιος Γεωργακάκης ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου του ΕΤΕΑΝ. Σύμφωνα με δηλώσεις του στόχος είναι η ουσιαστική ευθυγράμμιση των δύο οργανισμών, ώστε να αναδειχθεί η δυναμική των εθνικών φορέων και να προαχθούν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ενισχύσουν άμεσα τη ρευστότητα της αγοράς και θα στηρίξουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ