ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στη διάταξη για τη διαμεσολάβηση από το υπ. Δικαιοσύνης

ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε τροποποιήσεις στις διατάξεις που αφορούν τη διαμεσολάβηση προχωρεί το υπουργείο Δικαιοσύνης έπειτα από συνάντηση που είχε την περασμένη Δευτέρα με αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Μεταξύ άλλων οι τροποποιήσεις αφορούν τη μείωση της ελάχιστης αμοιβής του διαμεσολαβητή από τα 250 στα 170 ευρώ, εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα διαφορών όταν το ένα μέρος είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα για όσους πολίτες πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στη νομική αρωγή, δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών διαμεσολαβητών αποκλειστικά και μόνο ως προσωπικές αλλά και ένταξη στον κανόνα υποχρεωτικότητας και των απαιτήσεων δανειστών που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο στη διαδικασία της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης εμπίπτουν:

• Οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων πολυκατοικίας, οι διαφορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών.

• Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, εκτός αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη.

• Οι διαφορές από αμοιβές.

• Οι οικογενειακές διαφορές.

• Οι ατομικές εργατικές διαφορές.

• Οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών ή των οικείων τους εις βάρος ιατρών.

• Οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

• Οι διαφορές που πηγάζουν από πράξεις του θαλασσίου εμπορίου και τη χρησιμοποίηση, λειτουργία ή ναυσιπλοΐα πλοίου.

• Οι διαφορές από πρακτορεία χρηματικών απαιτήσεων, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις δικαιόχρησης και άλλες δανειακές συμβάσεις μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων και φυσικών ή νομικών προσώπων, όταν η σχετική απαίτηση του δανειστή δεν είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο.

• Οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις.

• Οι διαφορές από τη χορήγηση και τη χρήση πιστωτικών καρτών.

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία των μερών. Εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, για απασχόληση έως δύο ωρών η ελάχιστη αμοιβή είναι 170 ευρώ.

Για απασχόληση από δύο ώρες και πάνω η ελάχιστη ωριαία αμοιβή είναι 100 ευρώ. Αν η διαφορά αφορά διατροφή, ο υπόχρεος της διατροφής καταβάλλει στον διαμεσολαβητή ελάχιστη αμοιβή 250 ευρώ. Σε περίπτωση εργατικών διαφορών, εφόσον ο εργαζόμενος έχει και αξιώσεις από μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, ο εργοδότης καταβάλλει στον διαμεσολαβητή ελάχιστη αμοιβή 250 ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ