ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόκτηση άδειας και τέλη για παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω Ιντερνετ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Tα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής επιβάλλουν τέλη και στους παρόχους συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. Παράλληλα, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Ν. Παππάς υλοποίησε χθες τα δύο προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την KYA, o πάροχος τηλεοπτικού περιεχομένου θα καταβάλει εφάπαξ 44.021 ευρώ για την απόκτηση άδειας μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου και 8.804 ευρώ για τη μετάδοση ραδιοφωνικού περιεχομένου. Επίσης, κάθε πάροχος ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου επ’ αμοιβή θα καταβάλλει ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα ύψους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων του από δραστηριότητες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.λπ.) και μέχρι του ποσοστού του 3% επί των ανωτέρω εσόδων κατ’ ανώτατο όριο.

Ετσι, δημοσιοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη του παρόχου δικτύου ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής, ενώ παράλληλα δημοσιοποιήθηκε σε ΦΕΚ και ο χάρτης συχνοτήτων ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

Για να συμβεί αυτό, χθες και προχθές πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας δρόμου στην ΕΕΤΤ. Τις συνεδριάσεις συγκάλεσε ο πρόεδρός της, Δημήτρης Τσαμάκης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Ωστόσο, οι αποφάσεις λήφθηκαν χωρίς να γίνει η συνήθης διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ετσι, στο πιεστικό πλαίσιο που βρέθηκε η ΕΕΤΤ, ολοκληρώθηκε η δημοσιοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή παρόχου δικτύου ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής, ενώ παράλληλα δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής για τη δημοσιοποίηση σε ΦΕΚ του νέου χάρτη ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής. Σε ό,τι αφορά τον πάροχο δικτύου, η υποβολή ενδιαφέροντος έχει οριστεί να γίνει στις 17 Απριλίου 2018.

Από την άλλη πλευρά, σχετικά με τα τέλη στις συνδρομητικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, φαίνεται ότι με την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τους κ. Γ. Χουλιαράκη και N. Παππά, οι πάροχοι συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (Vodafone, Cyta Hellas, Wind) εξομοιώνονται με τους παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου (Cosmote TV, Nova). Ερώτημα, ωστόσο, τίθεται για τις συνδρομητικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός χώρας (π.χ. Netflix).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ