ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκλιμάκωση αποδόσεων και στα εταιρικά ομόλογα στη διάρκεια του 2017

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σταθερά καθοδική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 ακολούθησαν οι αποδόσεις των ελληνικών εταιρικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, ανεξάρτητα από γεγονότα που κατά περιόδους επηρέασαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Στο τέλος του 2017, οι αποδόσεις των περισσότερων ελληνικών εταιρικών ομολόγων διαμορφώθηκαν μεταξύ 2,5% και 4,5%.

Τη χαμηλότερη απόδοση εμφάνισαν τα ομόλογα του ΟΤΕ και του Τιτάνα, ενώ την υψηλότερη της ΔΕΗ (πλησίον του 7%). Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες επέτρεψαν σε πολλές επιχειρήσεις (π.χ. Ελληνικά Πετρέλαια, Ιντραλότ, Τιτάν) να προχωρήσουν στην αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους τους και στην παράταση του χρόνου αποπληρωμής του με την αντικατάσταση παλαιότερων εκδόσεων ομολόγων με νέες χαμηλότερου επιτοκίου, μειώνοντας σημαντικά το κόστος δανεισμού τους. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017, η συνολική αγορά εταιρικών ομολόγων εκδόσεως μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ανερχόταν σε 5,8 δισ. ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες εκδόσεις έχουν γίνει από μεγάλες επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ή και σημαντικές διεθνείς δραστηριότητες. Επίσης, εταιρικά ομόλογα έχουν εκδώσει επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία από εγχώριες δραστηριότητες. Οσον αφορά την κλαδική κατανομή, η ενέργεια και τα πετρελαιοειδή αντιπροσωπεύουν το 34% των εκδόσεων, οι τηλεπικοινωνίες το 29% και ακολουθούν οι τομείς των τυχερών παιγνίων, των δομικών υλικών και της μεταποίησης. Ολες οι εκδόσεις είναι σε ευρώ, με εξαίρεση ένα ομόλογο της Folli Follie σε ελβετικό φράγκο. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος μεγάλο μέρος των υφιστάμενων εταιρικών ομολόγων πραγματοποιήθηκε την περίοδο Ιουνίου 2016-Δεκεμβρίου 2017, οπότε αντλήθηκαν 2,9 δισ. ευρώ από 11 επιχειρήσεις. Στην εξέλιξη αυτή συνέτειναν η σταθεροποίηση των οικονομικών συνθηκών και η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών. Παράλληλα, σημαντική θετική εξέλιξη αποτελεί η δημιουργία εγχώριας αγοράς εταιρικών ομολόγων, η οποία απευθύνεται και σε μικροεπενδυτές. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 7 εκδόσεις συνολικού ύψους 660 εκατ. ευρώ. Τα ομόλογα αυτά είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, κατά συνέπεια, η επένδυση σε αυτά δεν επηρεάζεται από τους υφιστάμενους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Η ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς διευκολύνθηκε από τον ν. 4416/2017, σύμφωνα με τον οποίο το επιτόκιο των εταιρικών ομολόγων συμφωνείται ελεύθερα (χωρίς δηλαδή να υφίσταται ανώτατο όριο) και επίσης τα εταιρικά ομόλογα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, όπως είναι η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ