ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η διοίκηση του ΟΤΕ διευρύνει τις παροχές προς τους μετόχους του

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με στόχο την ενίσχυση της αξίας της μετοχής του ενόψει της διάθεσης του 5% από το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και με επιδίωξη να «κατευνάσει» τους μετόχων που διαμαρτύρονται για τη χαμηλή μερισματική πολιτική του, η διοίκηση του ΟΤΕ διευρύνει τις παροχές προς τους μετόχους του. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε χθες τη νέα πολιτική παροχών προς τους μετόχους, η οποία αφενός μεν θα διευρύνει τα επόμενα χρόνια το διανεμόμενο μέρισμα, αφετέρου δε θα ενισχύσει την αξία της μετοχής ΟΤΕ, με την αγορά, και την ακύρωση στη συνέχεια, ίδιων μετοχών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα πολιτική παροχών των μετόχων ΟΤΕ προβλέπει ότι, εφόσον οι μακροοικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, διανέμεται το 65% των ελεύθερων ταμειακών ροών, μείον τις έκτακτες (μη επαναλαμβανόμενες) δαπάνες, προς τους μετόχους. Οι έκτακτες αυτές δαπάνες σχετίζονται π.χ. με την απόκτηση φάσματος συχνοτήτων, με προγράμματα εθελούσιας εξόδου προσωπικού κ.λπ. Το υπόλοιπο 35% θα κατευθύνεται στην αγορά ίδιων μετοχών με στόχο την ακύρωσή τους.

Η πολιτική αυτή θα ισχύει από το 2018 και μετά. Ετσι με βάση τις προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές, οι μέτοχοί του θα πρέπει να ετοιμάζονται το 2019 να λάβουν μέρισμα της τάξης των 35 λεπτών ανά μετοχή. Οι προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές για φέτος αναμένονται στο ύψος των 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 170 εκατ. ευρώ (65%) θα διανεμηθούν με τη μορφή μερίσματος (περίπου 0,35 ευρώ ανά μετοχή) και τα υπόλοιπα 90 εκατ. ευρώ (35%) θα αξιοποιηθούν στην αγορά ίδιων μετοχών.

Η πολιτική αυτή, σύμφωνα με τον ΟΤΕ, θα υλοποιηθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή 3 έως 5 έτη. Για φέτος, το μέρισμα θα αποφασιστεί κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΤΕ στις 22 Φεβρουαρίου. «Η δομή της νέας πολιτικής μας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να συνδυάσουμε την ανάγκη για ανταμοιβή των μετόχων με τη διαφύλαξη της οικονομικής μας θέσης και την αδιάκοπη συνέχιση του φιλόδοξου επενδυτικού μας πλάνου για την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας», σχολίασε ο πρόεδρος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ.

Με την απόφαση αυτή, η διοίκηση του ΟΤΕ ουσιαστικά κάνει ένα «δώρο» στην κυβέρνηση και στο ΤΑΙΠΕΔ το οποίο ετοιμάζεται να διαθέσει το 5% των μετοχών του, ενώ παράλληλα θα επιχειρήσει να αποσβέσει την «γκρίνια» ορισμένων μετόχων ότι ασκεί χαμηλή μερισματική πολιτική. Στο επίπεδο αυτό υπενθυμίζεται η «ακτιβιστική» επιστολή της επενδυτικής εταιρείας Αmber Capital. Πάντως η νέα πολιτική παροχών του ΟΤΕ δεν θέτει σε κίνδυνο τις επενδύσεις ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς, ενώ παράλληλα δεν αυξάνει τον δανεισμό.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ