ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Eurobank για τουλάχιστον 500 άτομα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Eurobank με στόχο τη συμμετοχή σε αυτό τουλάχιστον 500 ατόμων. Το πακέτο των παροχών περιλαμβάνει μισθούς από 25 έως και 50 μηνών, ενώ προσφέρει δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για 5 χρόνια από το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που απασχολούνταν κατά την 01.01.2018 στις μονάδες: γενική διεύθυνση retail banking, γενική διεύθυνση νομικών υπηρεσιών, γενική διεύθυνση global markets & wealth management, γενική διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού ομίλου, τομέας εργασιών συναλλακτικής τραπεζικής και κεντροποιημένων υπηρεσιών ομίλου, τομέας εταιρικής ασφάλειας ομίλου, τομέας group loan administration, τομέας group capital markets & custody operations, τομέας προμηθειών ομίλου, be-business exchanges.

Οσον αφορά τα κίνητρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Α) Ενός συνολικού ποσού (εφάπαξ) που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

Β) Μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη, λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής.

Γ) Μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 3 έτη, λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής.

Την υψηλότερη αποζημίωση λαμβάνουν όσοι είναι άνω των 55 ετών, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 30% για όσους απασχολούνταν την 1η Ιανουαρίου εκτός της περιφέρειας Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ επιπλέον παροχές προβλέπονται και για όσους έχουν παιδιά. Ως πλαφόν ορίστηκαν οι 180.000 ευρώ. Η αποζημίωση κλιμακώνεται με βάση τα ηλικιακά κριτήρια ως εξής: για όσους είναι μεταξύ 50 με 55 ετών: 45 μισθοί, για όσους είναι μεταξύ 45 με 50 ετών: 40 μισθοί, για όσους είναι μεταξύ 40 με 44 ετών 35 μισθοί, για όσους είναι μεταξύ 30 με 39 ετών 28 μισθοί, για όσους είναι κάτω των 30 ετών 25 μισθοί.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ