ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμός για τις καλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ανοίγει σήμερα στις 9 το πρωί η πύλη του διαγωνισμού «Κάνε την Καινοτομία Πράξη – Make Innovation Work» για την υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων και η διαδικασία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 23.00 ώρα Ελλάδος.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, για την ανάδειξη των καλύτερων, πρωτότυπων και καινοτόμων επιχειρήσεων, που έχουν τη δυναμική να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, τόσο στο πλαίσιο του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσο και των διεθνών αγορών. Υποστηρικτές της προσπάθειας είναι το ελληνοαμερικανικό εμπορικό επιμελητήριο, o όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών και η EY. Ειδικότερα, οι τρεις πρώτοι νικητές δεν θα λάβουν χρηματικό έπαθλο, αλλά θα προετοιμαστεί ο φάκελός τους για την εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενώ θα συμμετάσχουν στις φετινές παρουσιάσεις των εισηγμένων τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Λονδίνο.

Να αναφέρουμε ότι στον 1ο διαγωνισμό το 2010 είχαν λάβει μέρος 273 νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και τρία χρόνια αργότερα στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν 107 εταιρείες. Στον 3ο διαγωνισμό MIW ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρήσεις που εστιάζουν σε σύγχρονες τεχνολογίες και εναλλακτικές μορφές στους εξής κλάδους: α) Παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, β) γεωργίας, υδατοκαλλιεργειών, κτηνοτροφίας, γ) τουρισμού, πολιτισμού, φιλοξενίας και εστίασης, δ) ιατρικών εφαρμογών, νέων φαρμακευτικών προϊόντων, ε) ενέργειας και περιβάλλοντος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι νομίμως συσταθείσες επιχειρήσεις οι οποίες (α) έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και (β) πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

• Η επιχείρηση πρέπει να έχει επίσημη νομική μορφή, όπως Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή να αποτελεί ατομική επιχείρηση.

• Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ελάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας το χρονικό διάστημα ενός έτους από την επίσημη ημερομηνία σύστασής της.

• Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καταθέσει οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον μιας χρήσης.

• Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών στην τελευταία χρήση κατ’ ελάχιστον 20.000 ευρώ και κατά μέγιστον 500.000 ευρώ.

Επίσης, να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην έχει υποβληθεί σχετική αίτηση προς έναρξη των ως άνω διαδικασιών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ