ΕΛΛΑΔΑ

Τελεσίγραφο για αύξηση μισθών και συντάξεων ενστόλων από το ΣτΕ

ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Βόμβα» στα θεμέλια του κρατικού προϋπολογισμού βάζει απόφαση της τριμελούς επιτροπής συμμόρφωσης του ΣτΕ, που δίνει περιθώριο οκτώ μηνών στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων των ενστόλων στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012.

Συγκεκριμένα, η αναπροσαρμογή θα πρέπει να γίνει από 1ης Αυγούστου 2012 έως την 1η Ιανουαρίου 2017, ενώ πρέπει να καταβληθούν οι διαφορές αποδοχών και συντάξεων. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο θα καθοριστεί από το ΣτΕ.

Η απόφαση αυτή προκαλεί πλήρη ανατροπή του προϋπολογισμού καθώς αφορά ενστόλους όλων των σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και επιστρέφει στο καθεστώς του παλαιού ενιαίου μισθολογίου του νόμου 3205/2003 για τους στρατιωτικούς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με άλλες δύο αποφάσεις του το ΣτΕ έκρινε πως η συμμόρφωση αφορά και όσους δεν είναι μέλη των στρατιωτικών ομοσπονδιών και ενώσεων.

Η τριμελής επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ, υπό τον πρόεδρό του Νικόλαο Σακελλαρίου και με εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Παναγιώτα Καρλή, εξέδωσε τις υπ’ αριθμ. 3 και 4/2018 αποφάσεις, στις οποίες αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφο 5 του Συντάγματος, η Πολιτεία πρέπει να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ και «δεν δύναται να αδρανεί επικαλούμενη λόγους οι οποίοι δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις». Οπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας η διοίκηση, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μείζονος του έτους από τη δημοσίευση της τελευταίας απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ (13.5.2016), «σε ουδεμία ενέργεια προς υλοποίησή της προέβη». Οι δικαστές αναγνωρίζουν τις δημοσιονομικές δυσχέρειες που υπάρχουν και «οι οποίες πρέπει, πράγματι, να αποτελέσουν αντικείμενο επισταμένης μελέτης εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς δεν θα μπορούσε να απαιτηθεί από τη διοίκηση η άμεση λήψη όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής μέτρων και, μάλιστα, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος».

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η διοίκηση, λόγω και της παρέλευσης μακρού χρονικού διαστήματος, θα έπρεπε να έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία αυτή και να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις ως προς τον τρόπο αντιμετωπίσεως των δυσμενών δημοσιονομικών επιπτώσεών της με σκοπό τη μελλοντική και, ενδεχομένως και τμηματική, καταβολή των αποδοχών τις οποίες οι ένστολοι στερήθηκαν λόγω της μερικής αποκαταστάσεως του μισθολογίου τους με το άρθρο 86 του ν. 4307/2014.

Κατόπιν όλων αυτών, η Ολομέλεια καλεί την κυβέρνηση και τον υπουργό Οικονομικών να συμμορφωθούν εντός οκτώ μηνών προς τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει ομοσπονδίες στρατιωτικών, αστυνομικών και άλλων ενστόλων για τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης στις προγενέστερες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (2014 και 2016) με τις οποίες είχε κριθεί αντισυνταγματική η περικοπή των αποδοχών και των συντάξεων των ενστόλων.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι το ΣτΕ επί προεδρίας Σωτήρη Ρίζου είχε υποχρεώσει το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλει 200.000 ευρώ ως κύρωση σε τέσσερις ομοσπονδίες και ενώσεις των ενστόλων λόγω της μη συμμόρφωσής του προς τις τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας (2014).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ