Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 10-II-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ: Λονδίνον, 9.- Κατά πληροφορίας εγκύρους, εις το σημερινόν υπουργικόν συμβούλιον ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Ηντεν (φωτογραφία) εξέθεσε δι’ ολίγων τα των διαπραγματεύσεων μετά της Ιταλίας διά την ανάκλησιν των ξένων εθελοντών εξ Ισπανίας, προλειαινομένης ούτω της οδού προς γενικώτερον αγγλοϊταλικόν διακανονισμόν. Σχετικώς βεβαιούται ότι τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ομοθύμως επεδοκίμασαν τας προσπαθείας του κ. Ηντεν. Κατά τους καλώς πληροφορημένους κύκλους, αναμένεται συντόμως η διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας. [...] Παρά ταύτα, κατά την χθεσινήν συζήτησιν εν τη Βουλή των Κοινοτήτων, ο κ. Ηντεν προκληθείς υπό του φιλελευθέρου βουλευτού κ. Νέμερ να δηλώση εάν η Αγγλία θα έδιδε ευμενή συνέχειαν εις την πρωτοβουλίαν της Ολλανδίας και των Σκανδιναυϊκών χωρών διά την αναγνώρισιν της ιταλικής κατακτήσεως εις την Αφρικήν, απήντησεν δι’ ενός ξηρού «όχι».

«ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ»: Εκυκλοφόρησεν ο έκτος αριθμός, μηνός Φεβρουαρίου, της μηνιαίας πολιτικής, οικονομικής και λογοτεχνικής επιθεωρήσεως «Το Νέον Κράτος». [Σημ. «Φ»: όργανο της 4ης Αυγούστου.] Εις το τεύχος τούτο, [...] συνεργάζονται οι κ.κ. Αριστος Καμπάνης, Αχιλλεύς Κύρου, Βασίλειος Παπαδάκης, Αγγελος Σικελιανός, Διονύσιος Κόκκινος, Ευάγγελος Κυριάκης, Δ. Καρανόπουλος, Αλ. Θεοδοσόπουλος, Απ. Δασκαλάκης, Ρίτα Μπούμη Παππά, Γκουίντο Γκοτζάνο, Μαρίνος Σιγούρος, Κλέων Παράσχος, Περ. Βυζάντιος, Κ. Καιροφύλας κ.ά.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ