ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγέθυνση μικρών εταιρειών «κλειδί» για την αύξηση του ΑΕΠ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τον δρόμο της παραγωγικής μεγέθυνσης δείχνει ο ΣΕΒ ως στρατηγική για την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, αξιολογώντας την υστέρηση που εμφανίζουν σε ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή εμπειρία. Ο ΣΕΒ προτείνει μάλιστα ένα σύμφωνο για τις ΜμΕ που θέτει ως προτεραιότητα την παραγωγική μεγέθυνσή τους και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία 8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων μέχρι το 2025. Ο ρεαλιστικός αυτός στόχος, κατά τον ΣΕΒ, αντιπροσωπεύει μια συντηρητική αύξηση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων κατά μόλις 2% (από το 3% σήμερα σε 5% και έναντι 7% της Ε.Ε. επί του συνόλου των επιχειρήσεων). Η μικρή αυτή σύγκλιση των ελληνικών ΜμΕ στα χαρακτηριστικά του μέσου ευρωπαϊκού όρου προσθέτει 100.000 νέες θέσεις εργασίας (καθαρή αύξηση 6%) και επιπλέον 7,7 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ (+4%).

Η πρόταση του ΣΕΒ για τη στρατηγική μεγέθυνσης των ΜμΕ στηρίζεται σε μελέτη που πραγματοποίησε η ΕΥ, η οποία παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου και σήμερα θα αποτελέσει πεδίο ευρείας συζήτησης στο συνέδριο που διοργανώνει ο σύνδεσμος με τίτλο «Οδηγός ανάπτυξης των ΜμΕ». Ο στόχος για παραγωγική και οικονομική μεγέθυνση των ΜμΕ στην Ελλάδα, όπως τόνισε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπίτσιος, «προσκρούει, εκτός των συνεπειών της κρίσης, σε διαρθρωτικές αδυναμίες τους που προϋπήρχαν και οφείλονται σε πολιτικές οι οποίες προκαλούν παρατεταμένη καθήλωση σε μικρά μεγέθη». Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι το χάσμα ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜμΕ σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ε.Ε., όπως προκύπτει από τη μελέτη της ΕΥ. Το ποσοστό των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι κατά 3,9% υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (96,9% έναντι 93% επί του συνόλου των επιχειρήσεων). Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου (3,1% έναντι 7%).

Στις ελληνικές ΜμΕ κυριαρχεί ο χαμηλός αριθμός απασχολουμένων ανά επιχείρηση. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα η μεσαία επιχείρηση δημιουργεί μόλις 94 θέσεις εργασίας, 9 λιγότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η απόσταση μεγαλώνει όσο μικραίνει το εταιρικό μέγεθος και η εικόνα αυτή προϋπάρχει της κρίσης (2008). Η προστιθέμενη αξία ανά επιχείρηση στην Ελλάδα βρίσκεται στο 1/3 του μέσου όρου της Ε.Ε. Η παραγωγικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα υπολογίζεται σε μόλις 40% της Ε.Ε. (14.000 ευρώ έναντι 35.000 ευρώ ανά εργαζόμενο). Σε αντίθεση, η παραγωγικότητα των μικρών φτάνει το 65% της Ε.Ε. και των μεσαίων το 75% της Ε.Ε. Συνολικά, είναι μόλις στο 50% του μ.ό. της Ε.Ε. Οι ελληνικές ΜμΕ υστερούν στις εξαγωγές. Εξάγουν, έστω και περιστασιακά, μόλις 17.460 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή μόλις το 2,5% του συνόλου. Επίσης δεν συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή και παραγωγικά δίκτυα. Οι ελληνικές ΜμΕ χαρακτηρίζονται από στασιμότητα, έλλειψη δυναμικής και απουσία νέων προσπαθειών.

Η ανάλυση της ΕΥ αναφέρει παραδείγματα χωρών που πετυχαίνοντας μείωση κατά 5% των στάσιμων επιχειρήσεων, αύξησαν 1% το ΑΕΠ, λόγω παραγωγικότητας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ