ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολιγοήμερη παράταση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ενόψει νομοθετικής διάταξης

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Με την προωθούμενη διάταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα σε όσους έχουν καταβάλει τις εισφορές τους στα ταμεία από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά, ακόμη κι αν έχουν χρέη που προέρχονται από το παρελθόν.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Παρατείνεται η δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης μέχρι τις 20 Μαρτίου 2018 σε όσους ήταν ασφαλιστικά ικανοί έως την 28η Φεβρουαρίου 2018, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Η ολιγοήμερη παράταση κρίθηκε απαραίτητη εν αναμονή νομοθετικής διάταξης από το υπουργείο Εργασίας για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ με ενιαίες προϋποθέσεις.

Μέχρι να κατατεθεί στη Βουλή η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύει η παράταση στην ασφαλιστική ικανότητα, και έτσι θα μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσο Πετρόπουλο, με την προωθούμενη διάταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα σε όσους έχουν καταβάλει τις εισφορές τους στα ταμεία από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά, ακόμη κι αν έχουν χρέη που προέρχονται από το παρελθόν. Με τη σχετική απόφαση του ΕΦΚΑ, πάντως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί και να ανανεωθεί η ασφαλιστική ικανότητα στους ασφαλισμένους, τα μέλη της οικογένειάς τους ή τους ανέργους για την περίοδο από 1ης/3/2018 έως 28/2/2019.

Αναλυτικά, στους μισθωτούς ασφαλισμένους θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017) είτε κατά το τελευταίο 15μηνο πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μηνου.

Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1ης/1/2017 μέχρι 31/12/2017. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, αυτή θα πρέπει να έχει εξοφληθεί ή να έχει ρυθμιστεί και να τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Στην τελευταία περίπτωση, η ασφαλιστική ικανότητα θα ανανεώνεται ανά μήνα.

Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ, καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2019. Αντίστοιχα, και στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, καθώς και στους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών οι οποίοι διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2019.

Για τους εργάτες γης απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ - αμειβόμενους με εργόσημο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι μετακλητοί εργάτες γης - πολίτες τρίτων χωρών και οι μετακλητοί αλλοδαποί αλιεργάτες αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα εργασίας τους που διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας τους.

Τέλος, ορίζεται ότι οι μαθητευόμενοι ή εκπαιδευόμενοι ή καταρτιζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε προγράμματα του ΟΑΕΔ δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη σε είδος από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ή του προγράμματος.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ