ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ανοδική πορεία η αγορά των λευκών ηλεκτρικών συσκευών

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς των λευκών συσκευών (κουζίνες, πλυντήρια κ.λπ.), των μαύρων συσκευών (ήχου και εικόνας) εκτιμά για την επόμενη πενταετία η εταιρεία συμβούλων Στόχασις. Η εταιρεία αναφέρει ότι στα επόμενα πέντε έτη (2017-2021) η αγορά θα κινηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (ΜΕΡΜ) 4% σε ό,τι αφορά τον όγκο πωλήσεων (τεμάχια).

Για το 2017, η εταιρεία συμβούλων ανακοίνωσε ότι η αγορά διαμορφώθηκε σε περίπου 2,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων το 1,2 εκατ. τεμάχια αφορούσαν λευκές συσκευές και 1,1 εκατ. τεμάχια συσκευές εικόνας και ήχου. Μέχρι πρόσφατα η αγορά είχε υποστεί σημαντική υποχώρηση, με την αγορά να πετυχαίνει ΜΕΡΜ της τάξεως του -6,5% κατά την περίοδο 2009-2017. Η κάμψη ήταν εντονότερη στα πρώτα χρόνια της κρίσης (2009-2013) αλλά μετριάστηκε την τελευταία πενταετία (2013-2017). Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Στόχασις Βασίλη Ρεγκούζα, η σημαντική πτώση κατά τα πρώτα χρόνια της ύφεσης στην Ελλάδα, οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στη συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και στη στροφή των καταναλωτών σε αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, αντί των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, όπως είναι τα εξεταζόμενα.

Η μεγαλύτερη αγορά συσκευών στην κατηγορία των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών είναι τα ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες. Ακολουθούν οι ηλεκτρικές κουζίνες και τα πλυντήρια ρούχων. Οσον αφορά την κατηγορία των μαύρων συσκευών εικόνας και ήχου, οι τηλεοράσεις κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς, ακολουθούμενες από τις φορητές συσκευές ήχου.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Στόχασις, Βασίλη Σιέμο, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών του κλάδου παρουσιάζει επιδείνωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης από το 2014 μετά. Ο δείκτης Υποχρεώσεις προς Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) διευρύνεται και «τονίζει» την προσοχή που πρέπει να δοθεί από τις επιχειρήσεις του κλάδου στη δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

Παράλληλα, η ανάλυση των στοιχείων των επιχειρήσεων του κλάδου, παρουσιάζει τα χαμηλά περιθώρια κέρδους που ενσωματώνει ο κλάδος. Η εξέλιξη του λειτουργικού και καθαρού περιθωρίου κέρδους την περίοδο 2009-2016 κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, για το 2016, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν αποτελέσματα, το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 20,7%, το λειτουργικό κέρδος σε 2%, και το καθαρό κέρδος σε λιγότερο από 1%. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, εμφανίζεται σχετική σταθερότητα των περιθωρίων μεικτού κέρδους κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κάτι που αποδίδεται κυρίως στη συγκράτηση του κόστους πωλήσεων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ