ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαία φορολογία στην Ευρώπη για τις επιχειρήσεις

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το σχέδιο που επεξεργάζονται οι Ευρωπαίοι προβλέπει έκπτωση φόρου σε ολόκληρη την Ε.Ε. για εταιρείες που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενιαίο φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις εξετάζουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε μία προσπάθεια να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές αλλά και να μειωθούν οι τεράστιες επιβαρύνσεις που έχουν επωμιστεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε σύσκεψη «υψηλού επιπέδου» που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, Γερμανία και Γαλλία πίεσαν ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξαγγελθείσα φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ, που μεταξύ άλλων προβλέπει τη μείωση του συντελεστή εταιρικής φορολογίας από 35% σε 21%, επιτρέποντας ταυτόχρονα την πλήρη έκπτωση της επένδυσης από τη φορολογική βάση για πέντε χρόνια.

Το σχέδιο που επεξεργάζονται οι Ευρωπαίοι προβλέπει έκπτωση φόρου σε ολόκληρη την Ε.Ε. για εταιρείες που επενδύουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Ειδικότερα, το σχέδιο οδηγίας κοινής βάσης φορολογίας των εταιρειών προβλέπει:

• Ολα τα έσοδα θα υπόκεινται σε φορολογία, εκτός αν απαλλάσσονται ρητώς.

• Αναλυτικός κατάλογος με τα έσοδα που απαλλάσσονται από φόρους, στα οποία εντάσσονται κέρδη των μονίμων εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης στο κράτος της έδρας της εταιρείας και εισοδήματα από μερίσματα ή πώληση μετοχών που έχει στην κατοχή της μια εταιρεία εκτός του ομίλου.

• Μείωση των φορολογητέων εσόδων από επιχειρηματικές δαπάνες και άλλα στοιχεία.

• Σημαντικές εκπτώσεις για όλες τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες εταιρείες που δαπανούν ώς 20 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη θα δικαιούνται επιπρόσθετη ετήσια μείωση φόρου 50% και επιπλέον 25% επί ποσών που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ. Οι μικρές νεοσύστατες εταιρείες θα δικαιούνται έκπτωση 100% των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, αρκεί τα έξοδα αυτά να μην υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες μικρές εταιρείες δεν διαθέτουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

• Εκπτωση φόρου που στόχο έχει να ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν ίδια κεφάλαια και όχι δάνεια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους. Οι κανόνες αυτοί στόχο έχουν να βοηθήσουν μικρές εταιρείες να χρησιμοποιούν τις αγορές κεφαλαίων και, σε γενικές γραμμές, να μειώσουν την εξάρτηση του ιδιωτικού τομέα από το χρέος.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ θα επηρεάσει έντονα τη φορολογική και επενδυτική στρατηγική των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει ισχυρή πίεση κυρίως από τις δύο ισχυρές χώρες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα τη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς οι επιχειρήσεις τους έχουν έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι η φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

• Μείωση του συντελεστή εταιρικής φορολογίας από 35% σε 21%, επιτρέποντας ταυτόχρονα την πλήρη έκπτωση της επένδυσης από τη φορολογική βάση για πέντε χρόνια.

• Προσωρινή απλούστευση και μείωση των ατομικών φόρων εισοδήματος.

• Χαμηλότερη φορολογία εισοδήματος για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.

• Κατάργηση της φορολόγησης των εταιρικών εισοδημάτων των μετόχων που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, γεγονός που συνεπάγεται τη μετάβαση σε ένα «υβριδικό» εδαφικό σύστημα με έναν εφάπαξ φόρο μετάβασης στα αφορολόγητα κέρδη 15,5% επί ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων και 8% σε μη ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Το εν λόγω μέτρο συμπληρώνεται από την επιβολή ελάχιστου φόρου επί ορισμένων από τις ξένες δραστηριότητες των αμερικανικών εταιρειών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ