ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 1,15 δισ. ευρώ ο τζίρος της αγοράς ετοίμων ενδυμάτων το 2016

Οι έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν περίπου το ήμισυ της εγχώριας αγοράς.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η εγχώρια αγορά των αλυσίδων λιανικού εμπορίου ετοίμων ενδυμάτων παρουσίασε τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης την περίοδο 2013-2014, ύστερα από πέντε χρόνια (2009-2013) συνεχούς συρρίκνωσης.

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των αλυσίδων λιανικού εμπορίου ετοίμων ενδυμάτων ανήλθε σε 1,150 δισ. ευρώ το 2016. Aπό το 2009 έως το 2013 η εν λόγω αγορά σημείωνε σημαντική πτώση, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της περιόδου 2008-2013 να διαμορφώνεται σε -11,5%. Αυτό αναφέρει στην «Κ» ο Αδάμ Ρεγκούζας, οικονομολόγος της «ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» και συντάκτης ειδικής μελέτης για τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου ετοίμων ενδυμάτων.

Οσον αφορά το 2017, η αγορά εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση, η οποία διαμορφώθηκε σε επίπεδο της τάξης του 3% σε σχέση με το 2016. Η αγορά αλυσίδων λιανικού εμπορίου ετοίμων ενδυμάτων μεσοπρόθεσμα προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά με ρυθμό που θα ξεπερνάει το 5%, αναφέρει η μελέτη της «ΣΤΟΧΑΣΙΣ».

Σημειώνεται ότι τα γυναικεία ενδύματα υπερβαίνουν το 50% της συνολικής αγοράς, ενώ οι έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν περίπου το ήμισυ της εγχώριας αγοράς. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου που έχουν απομείνει είναι όμως έντονος, κυρίως λόγω της προσπάθειας για αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά, και εστιάζεται σε επίπεδο ποικιλίας προϊόντων και διαφοροποίησης επωνυμιών, δικτύου καταστημάτων και γεωγραφικής κάλυψης, τιμών και παρεχόμενων προσφορών και μάρκετινγκ/προβολής και προωθητικών ενεργειών.

Οσον αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση του κλάδου, σύμφωνα με τον Αδ. Ρεγκούζα, οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών των επιχειρήσεων του κλάδου την τριετία 2013-2015 δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον τόσο «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται σε σχέση με την προηγούμενη τριετία.

Σημειώνεται ότι το συναλλακτικό κύκλωμα του κλάδου είναι πλεονασματικό καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, παρά την ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων το 2015 σε σχέση με το 2010, οι χαμηλότερες πιστώσεις από προμηθευτές την αντίστοιχη περίοδο περιόρισαν το πλεόνασμα.

Ο εξορθολογισμός του κλάδου αποτυπώνεται στον βαθμό ικανότητας των επιχειρήσεων στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων, καθώς και στην αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους την τριετία 2013-2015, μετά τις αρνητικές τιμές τη χρονική περίοδο 2010-2012. Η σταθερότητα του περιθωρίου μεικτού κέρδους την εξεταζόμενη περίοδο αναδεικνύει την προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών. Και κάπως έτσι ήρθε σταδιακά μέσα στην τριετία 2013-2015 θετικό πρόσημο στη λειτουργική και για κάποιους και στην καθαρή κερδοφορία.

Ο αριθμός των κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου παρέμεινε σταθερός τη διετία 2014-2015 (κερδοφόρες: 58,5%, ζημιογόνες: 41,5%, ως ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου). Ωστόσο, οι ζημιογόνες επιχειρήσεις περιόρισαν σημαντικά τις ζημίες τους κατά περίπου 10 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο (2015: ζημίες 17,4 εκατ., 2014: ζημίες 27,2 εκατ.), ενώ οι κερδοφόρες επιχειρήσεις παρουσίασαν μικρή μείωση στα καθαρά τους κέρδη το 2015 σε σύγκριση με το 2014 (2015: κέρδη 29,3 εκατ., 2014: κέρδη 31,4 εκατ.).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ