ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 3,1 δισ. τα χρέη Δημοσίου προς τους προμηθευτές

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Υποχωρούν σταδιακά οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του, αλλά το συνολικό ποσό παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και είναι αμφίβολο εάν η κυβέρνηση θα καταφέρει, με βάση τη συμφωνία με τους δανειστές, να το μηδενίσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις (εκκρεμείς επιστροφές φόρων και υποχρεώσεις προς προμηθευτές) διαμορφώθηκαν τον Ιανουάριο του 2018 σε 3,135 δισ. μειωμένες μόλις κατά 167 εκατ. σε σχέση με τις οφειλές του Δεκεμβρίου του 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιορίσθηκαν στα 2,44 δισ., από 2,53 δισ. τον Δεκέμβριο του 2017. Επίσης, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν από 765 εκατ. σε 692 εκατ. Ειδικότερα:

• 99 εκατ. χρωστούν τα υπουργεία.

• 225 εκατ. είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• 1,432 δισ. οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 532 εκατ. ο ΕΟΠΥΥ.

• 348 εκατ. είναι οι οφειλές των νοσοκομείων.

• 340 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα και 692 εκατ. είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ