ΕΛΛΑΔΑ

Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις δικαστών και εισαγγελέων

ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Λόγοι αποκλειστικά οικονομικοί ή για επίτευξη δημοσιονομικών στόχων δεν μπορούν από μόνοι τους να δικαιολογήσουν περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση εκείνη των αιφνιδίων, αλλεπάλληλων ή σοβαρών περικοπών που αποτρέπουν πράγματι το έως τότε ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς». Με το σκεπτικό αυτό, το Μισθοδικείο έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων των απόμαχων δικαστών και εισαγγελέων διατάσσοντας την αναπροσαρμογή τους στα επίπεδα του 2012.

Η απόφαση αυτή θα προκαλέσει «τρύπα» στον προϋπολογισμό, ωστόσο η ακριβής επιβάρυνση δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα, καθώς το ύψος των συντάξεων είναι ανάλογο με τον βαθμό και τα χρόνια προϋπηρεσίας των δικαστών και εισαγγελέων. Ως εκ τούτου, το Μισθοδικείο διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλες τις αποφάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των αναδρομικών που πρέπει να λάβουν οι συνταξιούχοι δικαστές για το χρονικό διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου 2015 έως την ημερομηνία που κατέθεσαν τις αγωγές τους στο Μισθοδικείο, τον Νοεμβρίου του 2017.

Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν αφορούν προσφυγές που είχαν καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νικόλαος Αγγελάρας, ο πρώην αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευάγγελος Νταής, ο πρώην αρεοπαγίτης Σταμάτης Γιακουμέλος και η πρώην πρόεδρος και γ.γ. της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αγγελική Σμυρνιού. Οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί υποστήριζαν ότι οι περικοπές που έγιναν στις συντάξεις τους ανήλθαν περίπου σε ποσοστό 74%.

Μετά την εφαρμογή των επίμαχων μέτρων, το ύψος των συντάξεων των πρόεδρων των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας κυμαίνεται (ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας) από 1.450 ευρώ έως 1.675 ευρώ.

Το Μισθοδικείο, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο του ΣτΕ Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, έκριναν κατά πλειοψηφία (7 υπέρ έναντι 2 κατά) ότι ο νόμος 4093/2012 αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 26, 87, 88 κ.λπ. του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν τη χορήγηση στους δικαστικούς συντάξεων οι οποίες να μην αποκλίνουν ουσιωδώς από τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ανάλογο με το κύρος και την αποστολή του λειτουργήματος που ασκούν.

Αντίθετα, μειοψήφησαν οι καθηγητές της Νομικής Σχολής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είναι δικαιολογημένες οι περικοπές των συντάξεων των δικαστών και των εισαγγελέων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ