ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές σε επιδόματα του Δημοσίου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ανοίγει ο δρόμος για αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που λαμβάνουν περισσότεροι από 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως εργαζόμενοι των ΟΤΑ στην καθαριότητα αλλά και νοσηλευτές. Σε εφαρμογή του τελευταίου πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο, δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία συστήνεται επιτροπή αρμόδια για την υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος.

Εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να εκπονήσει σχέδιο δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους όπου παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Εργο της είναι επίσης ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους αλλά και των κατηγοριών του επιδόματος, καθώς και η υπαγωγή των ειδικοτήτων ή κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια.

Η επιτροπή οφείλει να υποβάλει τη σχετική μελέτη, αλλά και την ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης των προτάσεών της, έως τις 30 Μαΐου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ