ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος πωλήσεων 21,4% για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων, αλλά και από την αύξηση του όγκου πωλήσεων στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Aύξηση 21,4% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017 και διαμορφώθηκε σε 1,863 δισ. ευρώ έναντι 1,534 δισ. ευρώ το 2016.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων και επίσης θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων τόσο του κλάδου αλουμινίου όσο και του κλάδου χαλκού. Σε επίπεδο όγκων το 2017, οι πωλήσεις του τομέα χαλκού είχαν σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016.

Επιπλέον, η αύξηση της μέσης τιμής του χαλκού κατά 24% και του ψευδαργύρου κατά 35% συντέλεσαν στην ακόμα υψηλότερη αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα, που ανήλθε σε 923 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται σε υψηλότερους ρυθμούς από τη ζήτηση, παρά την επιβολή δασμών anti-dumping στην αγορά της Τουρκίας στο τέλος του έτους. Τα προϊόντα έλασης χαλκού και κραμάτων του για βιομηχανικές χρήσεις είχαν σημαντικούς ρυθμούς αύξησης, ως αποτέλεσμα της υψηλής αύξησης της παγκόσμια ζήτησης αλλά και της συνεχούς βελτίωσης που επιτεύχθηκε στην ποιότητα και σε άλλους τομείς της θυγατρικής Sofia Med.

Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε στα προϊόντα έλασης χαλκού για εφαρμογές στέγασης, ως αποτέλεσμα της συνεχόμενης υποκατάστασης του χαλκού στην εφαρμογή αυτή, που αποτελεί πλέον μικρό μέρος των πωλήσεων της εταιρείας. Ο κλάδος κέρδισε σημαντικές ποσότητες στην αγορά των σωλήνων ορειχάλκου, καθώς ανταγωνίστρια στην Ιταλία σταμάτησε την παραγωγή της στον κλάδο αυτό. Η θυγατρική εταιρεία Fitco κέρδισε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων και επικεντρώθηκε σε αυτά και άλλα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, διατηρώντας τις πωλήσεις ράβδων ορειχάλκου σταθερές.

Οι πωλήσεις σωλήνων αποτέλεσαν το 44%, τα προϊόντα έλασης το 31% σε ανοδική πορεία έναντι της προηγούμενης χρήσης, οι λάμες χαλκού το 15% στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και οι ράβδοι και οι σωλήνες ορειχάλκου το 10%. Σημειώνεται ότι το 88% του όγκου των πωλήσεων πραγματοποιείται στις διεθνείς αγορές, με 63% συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 6% στις ΗΠΑ. Το 44% των πωλήσεων κατευθύνθηκε στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων (άκαμπτη και εύκαμπτη), το 24% στον κλάδο των μεταφορών και το 26% στον κλάδο κατασκευών και βιομηχανικών εφαρμογών.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) το 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 102,0 εκατ. έναντι κερδοφορίας 68,5 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα κέρδη προ φόρων σε δωδεκάμηνη βάση ανήλθαν το 2017 σε κέρδη 63,9 εκατ. έναντι ζημιών 32,3 εκατ. το 2016. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2017 ανήλθαν στα 33,54 εκατ. ευρώ από 21,978 εκατ. ευρώ το 2016.
 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ