ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στην κερδοφορία για την Trastor

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε τροχιά κερδοφορίας επανήλθε κατά τη διάρκεια του 2017 η Trastor ΑΕΕΑΠ, καθώς –όπως ανακοίνωσε– κατέγραψε καθαρά κέρδη μετά από φόρους της τάξεως των 3.000 ευρώ, έναντι ζημιών 3,62 εκατ. ευρώ το 2016.

Μεγάλο ρόλο στην αντιστροφή των δεδομένων διαδραμάτισε η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας με σημαντικές νέες προσθήκες, αλλά και η εμφάνιση κερδών από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία, καθώς αυτά ανήλθαν σε 269.000 ευρώ, από ζημίες 2,47 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2016.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την απόκτηση νέων ακινήτων προέκυψε κέρδος από την αναπροσαρμογή της τάξεως των 932.000 ευρώ, ενώ από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο οι ζημίες ήταν της τάξεως των 663.000 ευρώ.

Στο τέλος του 2017, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελούνταν από 32 ακίνητα, κυρίως καταστήματα και γραφεία, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 70.000 τ.μ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα διαμορφώθηκε σε 79,5 εκατ. ευρώ από 60 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων της εταιρείας της χρήσης 2017 ανήλθε σε 602.000 ευρώ αντί 316.000 ευρώ της χρήσης 2016, αυξημένος κατά 91%.

Από τις πιο πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας περιλαμβάνεται η απόκτηση του 80% (περίπου 4.000 τ.μ.) του κτιρίου γραφείων Kronos Business Center στο Μαρούσι, αντί ποσού 6,5 εκατ. ευρώ. Πωλήτρια ήταν η Lamda Development. Το κτίριο είναι μισθωμένο στο σύνολό του σε πολυεθνικές εταιρείες όπως Procter & Gamble Hellas και Hyatt Regency. Σύμφωνα με την Trastor, η αγορά του ακινήτου χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, αλλά και από τραπεζικό δανεισμό.

Με βάση τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Lamda Development, το Kronos είχε αποτιμηθεί στα 7 εκατ. ευρώ, ενώ προσφέρει ετήσια απόδοση της τάξεως του 9%. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις και για το έτερο κτίριο γραφείων που διαθέτει ο όμιλος της Lamda Development στην Κηφισιά. Ο λόγος για το κτίριο Cecil, το πρώην ιστορικό ξενοδοχείο, το οποίο λειτουργεί από το 2002 ως πολυτελές συγκρότημα γραφείων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ