ΕΛΛΑΔΑ

Οι κατασχέσεις έφεραν ραγδαία αύξηση των αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εκρηκτική αύξηση κατά περίπου 30% παρουσίασαν το 2017 οι αναφορές των πολιτών προς τον Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Ετήσιας Έκθεσης της ανεξάρτητης Αρχής που παραδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής.

Οι θεµατικές ενότητες που ξεχώρισαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς για τη σοβαρότητά τους, το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν από την πλευρά των πολιτών και τον επίκαιρο χαρακτήρα τους, είναι οι ακόλουθες:
• Επιβολή µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές προς το ∆ηµόσιο
• Κοινωνική Ασφάλιση και Παροχές
• Κοινωνική Αλληλεγγύη
• ∆ιαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
• Μετανάστευση και Πολιτικό Άσυλο
• Ιθαγένεια και Αστική Κατάσταση
• Ποινικός Εγκλεισµός
• Προβλήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας
• Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
• Προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο σχολείο
• Προστασία ανηλίκων και ενεργοποίηση υποστηρικτικών µηχανισµών
• Επιµέλεια-γονική µέριµνα
• Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

Ειδικότερα για τις κατασχέσεις, η Εκθεση του Συνηγόρου αναφέρει ότι «η κατάσχεση απαιτήσεων και κινητών πραγµάτων στα χέρια τρίτων προσλαµβάνει συνεχώς όλο και µεγαλύτερη έκταση στην προσπάθεια του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους».

Ανυπεράσπιστοι οι πολίτες
Στην αναφορά του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες έναντι των υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο, στην Εκθεση αναφέρει:

«Παρατηρείται το φαινόμενο, πολύ συχνότερα από το παρελθόν, πολίτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ευρίσκονται σε μόνιμη ή παροδική δυσκολία αποπληρωμής των χρεών τους προς το δημόσιο, να αναζητούν εάν υφίσταται υπό το ισχύον δίκαιο, νομική δυνατότητα ένα μέρος αυτών των οφειλών τους να διαγραφούν. Η ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση των πολιτών με υπέρμετρα φορολογικά βάρη, σε συνδυασμό με την απουσία νομικού πλαισίου ρύθμισης των οφειλών αυτών σε ικανοποιητικό αριθμό δόσεων, καθιστά το ζήτημα της διευθέτησης των οφειλών προς το δημόσιο ιδιαίτερα οξύ, όσο και το αντίστοιχο ζήτημα της διευθέτησης των οφειλών προς ιδιωτικούς φορείς. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί αρκετά μεγάλο αριθμό αναφορών στις οποίες οι πολίτες περιγράφουν την αδυναμία τους να αντεπεξέλθουν στα οικονο- μικά βάρη και τις οφειλές τους προς το δημόσιο λόγω ανεργίας, αναπηρίας ή γενικότερης οικονομικής αδυναμίας και ζητούν τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου αυτών των οφειλών τους».

Και συμπληρώνει ότι «το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο αποδεικνύεται αδύναµο να προστατέψει αποτελεσµατικά τους µισθούς, τις συντάξεις, τα ασφαλιστικά βοηθήµατα, τα προνοιακά επιδόµατα. Ακόµη και στις περιπτώσεις που παρέχεται προστασία σε ακατάσχετα ποσά, οι διοικητικές δυσλειτουργίες και οι τεχνικές δυσκολίες τελικά την αποδυναµώνουν σηµαντικά, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να νοιώθουν ανίσχυροι και απροστάτευτοι».

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ