BEST WORKPLACES

GENESIS Pharma: Eξαιρετικές παροχές σε όλα τα επίπεδα

Στιγμιότυπο από εταιρικό team building event.

Η GENESIS Pharma εδώ και 20 χρόνια αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός marketing partner, μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας παγκοσμίως. Δραστηριοποιείται σε 5 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία), συνεργάζεται με 7 διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες και κυκλοφορεί 20 καινοτόμα πρωτότυπα φάρμακα. Έχει βραβευτεί πάνω από 30 φορές την τελευταία δεκαετία για τους ρυθμούς ανάπτυξης, την ποιότητα, την υπευθυνότητα και το εργασιακό της περιβάλλον.

Κάποιες ενέργειες που ξεχωρίζουν:

Οι εργαζόμενοι έχουν δημιουργήσει την ομάδα εθελοντισμού «GENEROUS» και με τη στήριξη της διοίκησης προχωρούν σε δράσεις ενίσχυσης ιδρυμάτων, ΜΚΟ και άλλων φορέων. Παράδειγμα αποτελεί η «υιοθέτηση» σχολείου στην Αττική του οποίου, σε ποσοστό άνω του 50%, οι μαθητές ζουν σε επισιτιστική ανασφάλεια, καλύπτοντας την καθημερινή σίτιση των παιδιών. Η εταιρεία στηρίζει συστηματικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με σκοπό την ενίσχυση διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων. Για να διευκολύνει τους εργαζομένους να χαρούν τα Σαββατοκύριακά τους από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, εφαρμόζεται στην εταιρεία το πρόγραμμα Early Fridays, με αποχώρηση από το γραφείο στις 15.00.

Μερικές από τις παροχές της:

Οι εργαζόμενοι της GENESIS Pharma ανήκουν στο 10% των καλύτερα αμειβομένων της φαρμακευτικής αγοράς. Η εταιρεία διαθέτει σε όλο το προσωπικό διατακτικές σίτισης ύψους 132 € ανά μήνα και παρέχει smartphones στο 100% των εργαζομένων της, με κάλυψη όλων των εξόδων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους προσωπικών τηλεφωνημάτων).

Πολύ σημαντική είναι η υποστήριξη της εταιρείας στην εκπαίδευση. Μέσω του προγράμματος «Ενίσχυση Σπουδών», το οποίο απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως θέσης, η εταιρεία καλύπτει: το 40% του κόστους διδάκτρων προπτυχιακών σπουδών για το 1ο και το 2ο έτος μέχρι του ποσού των 1.500 €/έτος και το 60% των διδάκτρων για το 3ο και το 4ο έτος μέχρι του ποσού των 2.000 €/έτος, το 80% του κόστους διδάκτρων μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι του ποσού των 10.000 €, το 100% των διδάκτρων για εκμάθηση ξένων γλωσσών και Η/Υ, και από 50% έως 100% των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της ΕΕΔΕ.

Από το 2017 λειτουργεί Τράπεζα Αίματος των εργαζομένων της GENESIS Pharma, με σκοπό τη στήριξη του προσωπικού της εταιρείας και των οικογενειών του σε πιθανή ανάγκη αίματος.

Γενναιόδωρη υποστήριξη στην οικογένεια:

Η GENESIS Pharma παρέχει δώρο γάμου ύψους 1.000 € μεικτών, έκτακτη αμοιβή για τα έξοδα τοκετού ύψους 3.000 € μεικτών και πέντε ημέρες επιπλέον στην ετήσια άδεια των νέων μητέρων μέχρι το παιδί να γίνει 3 ετών. Παρέχει επίσης επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ύψους 1.000 € μεικτών ανά έτος, για τρία έτη, και σχολικά είδη για τα παιδιά όλων των εργαζομένων. Ακόμη, επίδομα επιβράβευσης των παιδιών των εργαζομένων που πετυχαίνουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ύψους 3.000 € μεικτών. Τέλος, η εταιρεία έχει δημιουργήσει από το 2014 ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά των εργαζομένων.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

  1. Εργασία χωρίς συνεχή επίβλεψη και με δυνατότητα πρωτοβουλιών. Αυτό που ξεχωρίζει την εταιρεία μου είναι η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη της διοίκησης προς το προσωπικό, η ομαλή προσαρμογή της εταιρείας στις εκάστοτε μεταβολές της αγοράς με σεβασμό προς το προσωπικό (αναδιοργανώσεις με αξιοποίηση όλου του προσωπικού με επανεκπαίδευση, όπου είναι απαραίτητο) και η ικανότητα να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα άμεσα και με επιτυχία (κούρεμα ομολόγων).
  2. Το περιβάλλον της Genesis επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση των στόχων μας. Επίσης, είναι ένα περιβάλλον ελευθερίας και δημιουργικής έκφρασης, όπου οι σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους είναι άμεσες και ειλικρινείς.
  3. Μέσα στην οικονομική κρίση κατάφερε να μην απολύσει κανέναν από τους υπάρχοντες υπαλλήλους, να τους αναδιανείμει σε νέες θέσεις ακόμα και αν δεν είχαν τα τυπικά προσόντα και να τους δώσει την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να μπορούν να σταθούν στους νέους τους ρόλους. Μπράβο!!!
  4. Μετά από δεκαέξι χρόνια εδώ, νιώθω χαρούμενος και ευτυχισμένος όπως τον πρώτο χρόνο, που έχω βρεθεί σε αυτή την οικογένεια, κάτι που δεν συναντάς εύκολα σήμερα.

Εταιρεία

GENESIS Pharma

Κατάταξη στη λίστα

7 (50-250 εργαζόμενοι)

Αριθμός αστεριών

 

Αξιοπιστία

9

Σεβασμός

9

Δικαιοσύνη

8

Περηφάνια

9

Συντροφικότητα

8

Με τι ασχολείται η συγκεκριμένη επιχείρηση;

Εισαγωγή, Προώθηση και Διακίνηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

Συνολικός αριθμός εργαζομένων (πλήρους και μερικής απασχόλησης)

199

Τζίρος (2016)

99.400.000 ευρώ

Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού

5,1%

Αναλογία ανδρών-γυναικών (πλήρους απασχόλησης)

106/92

Συνολικός αριθμός ωρών ανά έτος αφιερωμένων στην εκπαίδευση κάθε εργαζομένου

48

Ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις

48%

Παροχή Ιδιωτικής Ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης για όλους τους εργαζομένους

Παροχή Ιδιωτικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος για όλους τους εργαζομένους

  μόνο σε μερικούς εργαζομένους

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ