BEST WORKPLACES

Σχετικά με αυτό το αφιέρωμα

Δημήτρης Γκανούδης - Γενικός Διευθυντής Great Place to Work Hellas

Το αφιέρωμα που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Great Place to Work® Hellas και της εφημερίδας «Η Καθημερινή», με στόχο να τιμηθούν και να προβληθούν οι εταιρείες οι οποίες διακρίνονται φέτος για το καλό εργασιακό τους περιβάλλον στην έρευνα Best Workplaces, την οποία διεξάγει κάθε χρόνο το Great Place to Work® με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece.

Οι εταιρείες, στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους, εκτός από τη διερεύνηση της εμπειρίας και των απόψεων των εργαζομένων τους για το εργασιακό τους περιβάλλον, η οποία πραγματοποιείται εμπιστευτικά και με απόλυτη εχεμύθεια,  υποβάλλουν στο Great Place to Work® πολυσέλιδες εκθέσεις και αναφορές σχετικά με τις πολιτικές που ασκούν στον εργασιακό χώρο, τις πρακτικές που εφαρμόζουν αναφορικά με τη διαχείριση των εργαζομένων τους και τις πολλαπλές ενέργειες και δράσεις που υλοποιούν σε καθημερινή βάση.

Τα σύντομα κείμενα που συνοδεύουν στο παρόν έντυπο την παρουσίαση των εταιρειών δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγες γραμμές να περιγράψουν το σύνολο των πρακτικών και των πολιτικών που εφαρμόζουν οι εταιρείες, τις παροχές που προσφέρουν και τους λόγους για τους οποίους αξιολογούνται θετικά από τους εργαζομένους τους. Οι αξιολογητές από το ALBA Graduate Business School και από το Great Place to Work®, οι οποίοι επιμελήθηκαν τα κείμενα, προσπάθησαν να επιλέξουν κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα για να προβάλουν διαφορετικά στοιχεία για κάθε επιχείρηση.

Οι ενότητες για τις οποίες έχουν αξιολογηθεί οι εταιρείες και στις οποίες έχουν αναπτύξει τις πρακτικές τους, τις έχουν καταγράψει και τις έχουν πιστοποιήσει με αποδεικτικά στοιχεία, καλύπτουν όλους τους τομείς της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που μια εταιρεία πρέπει να εφαρμόζει: από το πώς πραγματοποιείται η διαδικασία της αναζήτησης του προσωπικού, τα κριτήρια με τα οποία προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος, τι κάνει η εταιρεία για να τον εμπνεύσει, να τον εκπαιδεύσει και να τον εξελίξει στη διάρκεια της θητείας του, τι μηχανισμούς έχει αναπτύξει για να επικοινωνεί μαζί του, πόσο ανοιχτή είναι στο να ακούσει τις παρατηρήσεις και τα θέματα που τον απασχολούν, πώς αξιολογεί και επιβραβεύει τα καλά αποτελέσματα και την παραπάνω προσπάθεια, πώς δείχνει η εταιρεία τη φροντίδα και το ενδιαφέρον της στους εργαζομένους αλλά και στις οικογένειές τους, με ποιον τρόπο αναπτύσσει τη συντροφικότητα και το οικογενειακό κλίμα μέσα στην εταιρεία, πώς ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους να προσφέρουν μαζί με την εταιρεία στην κοινωνία, και άλλα πολλά!

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την παρουσίαση των εταιρειών έχουν επιλεγεί με κριτήριο να προβάλλουν και να απεικονίζουν με εύλογο τρόπο κάποιες από τις παραπάνω ενέργειες και να αποτυπώνουν γενικότερα το κλίμα στην εταιρεία. 

Προσπαθήσαμε μέσα στα κείμενα να παραθέσουμε συνοπτικά μόνο κάποιες από τις παροχές που προσφέρει η κάθε εταιρεία, καθώς και κάποιες ενέργειες και δράσεις που τη χαρακτηρίζουν και την κάνουν να ξεχωρίζει. Η βαθμολογία που αναφέρεται με άριστα το 10 δίνει μια εικόνα της συνολικής απόδοσης της κάθε εταιρείας στις συγκεκριμένες πέντε περιοχές που αποτιμά και αξιολογεί το μοντέλο του Great Place to Work (Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια, Συντροφικότητα).

Έχοντας μια συνολική αίσθηση από την αξιολόγηση όλων των εταιρειών, μπορούμε εδώ να δώσουμε κάποια πρόσθετα δεδομένα που αφορούν όλες ή τις περισσότερες από τις εταιρείες που διακρίνονται και αναφέρονται στο παρόν αφιέρωμα. Πιο συγκεκριμένα:

Η Υπερηφάνεια για την εταιρεία και την εργασία τους είναι (για ακόμα μία χρονιά) η υψηλότερα αξιολογούμενη περιοχή (από τις πέντε που αξιολογεί το μοντέλο μας) για το σύνολο των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Το 90% των εργαζομένων αναφέρουν ότι είναι υπερήφανοι για την εταιρεία τους, για τους συναδέλφους τους και για την προσωπική τους συνεισφορά στο συνολικό αποτέλεσμα και νιώθουν υπερηφάνεια όταν λένε ότι εργάζονται σε αυτήν.

Στη συνέχεια ακολουθούν στη θετική αξιολόγηση η Αξιοπιστία και η Συντροφικότητα. Η Δικαιοσύνη παραδοσιακά είναι η χαμηλότερη από τις πέντε αξιολογούμενη περιοχή (σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις ελληνικές επιχειρήσεις), εφ’ όσον όλοι θεωρούμε ότι δικαιούμαστε περισσότερα τόσο σε απολαβές όσο και σε μεταχείριση μέσα στην εταιρεία.

Όλες οι εταιρείες που διακρίνονται φέτος προσφέρουν μισθούς μεγαλύτερους της συλλογικής σύμβασης, πραγματοποιούν εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια, προτρέπουν τους εργαζομένους να συμμετέχουν σε επαγγελματικά ή επιστημονικά συνέδρια. 

Σχεδόν όλες (24 από τις 25 επιχειρήσεις) εφαρμόζουν συστήματα αξιολόγησης απόδοσης, παρέχουν ομαδική ασφάλιση υγείας, ασφάλεια ζωής, αναπηρίας και ατυχήματος, χρηματοδοτούν ή επιδοτούν ατομική εκπαίδευση, διοργανώνουν συχνά εταιρικές εκδηλώσεις και γιορτές, οι 23 δίνουν bonus για ομαδική αποδοτικότητα και έκτακτη οικονομική υποστήριξη για προσωπικά ζητήματα.

Οι εταιρείες που διακρίνονται αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες εταιρείες τη μακρόχρονη υπηρεσία, αναγνωρίζουν και δίνουν πιο συχνά βραβεία σε όσους αξίζουν, προσφέρουν πιο συχνά coaching στους εργαζομένους τους.

Η βράβευση των 25 εταιρειών θα γίνει στο τέλος Απριλίου, σε ειδική εορταστική εκδήλωση, κατά την οποία θεσμικοί παράγοντες της χώρας μας θα απονείμουν τα βραβεία στους επικεφαλής των εταιρειών.

Χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης βράβευσης είναι συνήθως εταιρείες οι οποίες έχουν διακριθεί στο παρελθόν στην έρευνα Best Workplaces και στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο τον θεσμό και φέτος έχουμε χορηγό την εταιρεία Teleperformance  και υποστηρικτή την εταιρεία Japan Tobacco International Επίσης, υποστηρικτής για φέτος είναι και η εταιρεία ΕΚΑ Group, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα μεταξύ άλλων τα προϊόντα της Steelcase και της Interface. Ευχαριστούμε και τις τρεις εταιρείες για την υποστήριξή τους.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αναφορικά με το Great Place to Work® και τη διαδικασία αξιολόγησης μπορείτε να ανατρέξετε στο site: http://www.greatplacetowork.gr

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ