BEST WORKPLACES

Παροχές και πρακτικές που καλλιεργούν τη δέσμευση

Ανθή Τσέντου, Senior Project Manager, Great Place to Work Hellas

Βασικός στόχος και προτεραιότητα των επιτυχημένων εταιρειών είναι η ικανοποίηση των εργαζομένων τους και η δέσμευσή τους, συναισθηματική και πνευματική, καθώς αυτό οδηγεί σε βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση των αποχωρήσεων και στο τέλος αύξηση των πελατών και των εσόδων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι δημιουργούν αξία για την εταιρεία τους και μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους έως και 20%.

Είναι όμως όλες οι «γνωστές συνταγές» για επιτυχημένες παροχές και πρακτικές HR κατάλληλες για όλους; Προφανώς και όχι. Κάθε εταιρεία, ανάλογα με την κουλτούρα, τη δομή και το μέγεθός της, μπορεί και πρέπει να υιοθετεί διαφορετικές πρακτικές ως κίνητρα για τη δέσμευση των εργαζομένων της ή να προσαρμόζει αναλόγως τις παροχές της, εάν θέλει αυτές να έχουν ουσιαστική απήχηση στους ανθρώπους της και να μην εξυπηρετούν απλώς το «φαίνεσθαι».

Πρόσφατα διάβαζα για κάποιες καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετήσει μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού, πολυβραβευμένες για το εργασιακό τους περιβάλλον, για τη διακράτηση του εργασιακού τους δυναμικού. Μεταξύ άλλων, η Google παρέχει για τους εργαζομένους της στην Αμερική, σε περίπτωση θανάτου, το 50% του μισθού τους στον/στη σύντροφό τους για 10 χρόνια. Παροχή που ελάχιστοι θα χρησιμοποιήσουν, δεδομένου του χαμηλού μέσου όρου ηλικίας τους. Δεν παύει όμως να είναι εντυπωσιακή. Άλλη μεγάλη εταιρεία της Αμερικής, θέλοντας να κάνει τη διαφορά, προσφέρει απεριόριστες ημέρες διακοπών, επενδύοντας προφανώς στην εμπιστοσύνη στην κρίση για ορθή διαχείριση χρόνου των ανθρώπων της.

Οι παροχές στην πλειονότητα των επιχειρήσεων στη χώρα μας μπορεί να μην είναι τόσο «εκκεντρικές», ωστόσο οι καλές εταιρείες δεν παύουν να αναζητούν πρακτικές που θα τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση και στη διατήρηση ικανών εργαζομένων. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή, ώστε οι πρακτικές που θα υιοθετούνται να είναι ανάλογες των αναγκών των εργαζομένων τους και να μην αντιγράφονται αυτούσιες από άλλες εταιρείες χωρίς να προσαρμόζονται στα δεδομένα της επιχείρησης.

Η εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής, για παράδειγμα, αφορά όλους τους ανθρώπους, είτε σχετίζεται με την ανάγκη εξεύρεσης χρόνου για τη φροντίδα τέκνων ή ηλικιωμένων συγγενών είτε για την επένδυση χρόνου στην αυτο-ανάπτυξη ή στην αναψυχή. Η ισορροπία είναι διαφορετική για κάθε εργαζόμενο, καθώς καθένας έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Η ελαστικότητα στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης είναι ένα μέτρο που ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες του. Η μοντέρνα πρακτική του mobile working (κινητό γραφείο), από την άλλη, δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους ανθρώπους της παραγωγής ή εκείνους που το αντικείμενό τους δεν απαιτεί μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία.

Οι τακτικές θεσμοθετημένες συναντήσεις του συνόλου των εργαζομένων με τον επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού ή τη Διοικητική Ομάδα, για ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωση και σύσφιξη σχέσεων, είναι πολύ πιο δύσκολο να πραγματοποιούνται στις μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις ή στις επιχειρήσεις των οποίων το προσωπικό απασχολείται σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, γι’ αυτό και εκτιμώνται πολύ όταν λαμβάνουν χώρα. Στις μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις αυτές οι συναντήσεις θεωρούνται λίγο-πολύ δεδομένες, ενώ στις πολύπλοκες δομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό τεχνολογικά μέσα (web meetings και video conferences).

Τα υψηλά πακέτα αποδοχών δεν αρκούν από μόνα τους να δημιουργήσουν έναν αφοσιωμένο εργαζόμενο. Η αίσθηση της αποτελεσματικής συνεισφοράς στην ομάδα, στους στόχους της εταιρείας και στην κοινωνία, παράλληλα με την αναγνώρισή της, δημιουργούν δέσμευση που διαρκεί. Η συλλογή, για παράδειγμα, βελτιωτικών προτάσεων από τους εργαζομένους και η υιοθέτηση κάποιων από αυτές συμβάλλει ουσιαστικά στη δέσμευση και στην αίσθηση συμβολής των εργαζομένων. Το πώς μπορεί αυτό να γίνει εξαρτάται από τη φύση και τη δομή της εταιρείας και μπορεί να περιλαμβάνει από ένα κουτί ιδεών στις εγκαταστάσεις, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, διατμηματικές ομάδες εργασίας ή ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο.

Η αναγνώριση και η επιβράβευση μπορούν να γίνονται με ηθική ή υλική ανταμοιβή βάσει της επίτευξης στόχων, της συμπεριφοράς, της υιοθέτησης των αξιών της εταιρείας ή της σωστής αντιμετώπισης έκτακτων/δύσκολων καταστάσεων.

Ο τομέας της υγείας, της ευεξίας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν πολλές παροχές, όχι απαραίτητα τόσο κοστοβόρες, με θεαματικά ως προς τη δέσμευση που μπορούν να επιτύχουν αποτελέσματα.

Οι εταιρείες που διακρίνονται ως Best Workplaces έχουν βρει τρόπους να κρατούν τους εργαζομένους τους ικανοποιημένους, προσαρμόζοντας τις παροχές και τις πρακτικές τους στις ανάγκες τους. Ευελπιστούμε να παρέχουν έμπνευση και σε άλλες επιχειρήσεις, ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές που τους ταιριάζουν και να κάνουμε όλοι βήματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στο να έχουμε για εμάς και τους συνεργάτες μας ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ