ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Στήριξης έργων λογοτεχνικής μετάφρασης» για το 2018. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

• Στήριξη της προώθησης της μεταφρασμένης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

• Ενθάρρυνση των μεταφράσεων από λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά (καστιλιάνικα).

• Ενθάρρυνση της μετάφρασης λιγότερο εκπροσωπούμενων ειδών, όπως έργων που απευθύνονται σε κοινό νεότερης ηλικίας (παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες), βιβλίων κόμικς/εικονογραφημένων αφηγημάτων, σύντομων ιστοριών (νουβέλες) ή ποίησης.

• Ενθάρρυνση της προώθησης της κατάλληλης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσο και στην προώθηση των έργων.

• Ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης βιβλίων που κέρδισαν το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

• Μεγαλύτερη προβολή των μεταφραστών. Για τον λόγο αυτό, οι εκδότες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βιογραφία του μεταφραστή σε κάθε μεταφρασμένο βιβλίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση του 2018 ανέρχεται στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ή το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο.

Συμμετέχοντες

Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκδότες ή εκδοτικοί οίκοι εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», να δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκδόσεων με νομική μορφή για τουλάχιστον 2 έτη έως την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τα επιλέξιμα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών:

• Στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα (ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1).

• Σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία.

• Σε χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία και Νορβηγία.

• Σε χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: Γεωργία, Μολδαβία, Τυνησία και Ουκρανία. Η Αρμενία και το Κοσσυφοπέδιο ενδέχεται να συμμετάσχουν το 2018 υπό την επιφύλαξη υπογραφής και κοινοποίηση συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση κάτω από τις δύο παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 1 – Διετή Εργα: τα επιλέξιμα έργα πρέπει έχουν μέγιστη διάρκεια 2 ετών (περίοδος επιλεξιμότητας), να αφορούν τη μετάφραση και προώθηση μιας δέσμης 3 έως 10 επιλέξιμων έργων μυθοπλασίας από και προς τις επιλέξιμες γλώσσες και να βασίζεται σε μια στρατηγική για τη μετάφραση, τη δημοσίευση, τη διανομή και την προώθηση των μεταφρασμένων μυθιστορημάτων.

Κατηγορία 2 – Συμφωνίες-πλαίσιο εταιρικής σχέσης: τα επιλέξιμα έργα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 3 ετών (περίοδος επιλεξιμότητας), να συνίστανται στη μετάφραση και στην προώθηση μιας δέσμης 3 έως 10 επιλέξιμων μυθιστορημάτων από και προς επιλέξιμες γλώσσες και να συμπεριλάβουν ένα σχέδιο δράσης βασισμένο σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μετάφραση, διανομή και προώθηση της μεταφρασμένης δέσμης έργων μυθοπλασίας που καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Τα έργα σε χαρτί ή σε ψηφιακή μορφή (ηλεκτρονικά βιβλία) είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας.

• Τα έργα προς μετάφραση και προώθηση πρέπει να είναι έργα υψηλής λογοτεχνικής αξίας.

• Δεν είναι επιλέξιμα μη λογοτεχνικά έργα, όπως: αυτοβιογραφίες, ή βιογραφίες ή δοκίμια χωρίς στοιχεία μυθοπλασίας· τουριστικοί οδηγοί· βιβλία ανθρωπιστικών επιστημών (όπως ιστορικά, φιλοσοφικά, οικονομικά κ.λπ.) και βιβλία που συνδέονται με άλλες επιστήμες (όπως η φυσική, τα μαθηματικά κ.λπ.).

• Τα λογοτεχνικά βιβλία πρέπει να έχουν ήδη δημοσιευθεί.

• Τα πρωτότυπα λογοτεχνικά βιβλία πρέπει να είναι γραμμένα από συγγραφείς που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, με εξαίρεση τα γραμμένα σε λατινικά ή αρχαία ελληνικά.

• Τα λογοτεχνικά βιβλία δεν πρέπει να έχουν μεταφραστεί στο παρελθόν στη γλώσσα της μετάφρασης, εκτός ειδικών περιπτώσεων.

Δραστηριότητες

Στις επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνονται η μετάφραση, δημοσίευση, διανομή και προώθηση ενός συνόλου λογοτεχνικών έργων υψηλής λογοτεχνικής αξίας, ανεξάρτητα από το λογοτεχνικό τους είδος: μυθιστορήματα, σύντομες ιστορίες, θεατρικά έργα, ποιήματα, βιβλία κόμικς και παιδικά βιβλία.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 23η Μαΐου 2018. Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής της αίτησης είναι διαθέσιμα στο: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2018_en

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ